Påven bekräftar Vatikanens uttalande om den Synodala vägen i Tyskland

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter sitt sex dagar långa besök i Kanada har påven i dag på lördagsmorgonen den 30 juli landat på flygplatsen Fiumicino i Rom. Som vanligt fanns ett antal  journalister med på flyget som fick ställa frågor till påven. En av de mer uppmärksammade frågorna under påvens flyg tillbaka till Rom gällde ett uttalande som Vatikanens pressavdelning offentliggjorde den 21 juli. I det uttalandet riktades skarp kritik mot den Synodala vägen i Tyskland (se denna länk:  https://signum.se/vatikanen-riktar-skarp-kritik-mot-den-synodala-vagen-i-tyskland/)

Uttalandet den 21 juli offentliggjordes utan någon underskrift och utan att någon avsändare angavs. Det har i internationella medier därför cirkulerat rykten om att uttalandet skulle ha offentliggjorts av någon i Vatikanen utan att påven känt till det, eller till och med mot påvens vilja. I intervjun på flyget tillbaka till Rom förklarade påven att dessa rykten är falska. Påven kände till texten och den utarbetades i Vatikanens statssekretariat. Det var ett rent tekniskt fel som ledde till att dokumentet saknade underskrift och avsändare, förklarade påven för journalisten som ställde frågan: ”Det fanns ingen illvilja bakom, det var bara ett rent misstag.” Journalistens efterföljande fråga om Vatikanens uttalande kommer att främja den inomkyrkliga dialogen undvek påven att besvara. Han passade däremot på att återigen understryka att han i sitt brev ”An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland” år 2019 redan förklarat för katolikerna i Tyskland hur han ser på den Synodala vägen. Det som han skrev i det brevet är fortfarande hans uppfattning i den frågan, avslutade påven Franciskus sitt svar på journalistens fråga.

Kathpress 30-07-2022

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter sitt sex dagar långa besök i Kanada har påven i dag på lördagsmorgonen den 30 juli landat på flygplatsen Fiumicino i Rom. Som vanligt fanns ett antal  journalister med på flyget som fick ställa frågor till påven. En av de mer uppmärksammade frågorna under påvens flyg tillbaka till Rom gällde ett uttalande som Vatikanens pressavdelning offentliggjorde den 21 juli. I det uttalandet riktades skarp kritik mot den Synodala vägen i Tyskland (se denna länk:  https://signum.se/vatikanen-riktar-skarp-kritik-mot-den-synodala-vagen-i-tyskland/)

Uttalandet den 21 juli offentliggjordes utan någon underskrift och utan att någon avsändare angavs. Det har i internationella medier därför cirkulerat rykten om att uttalandet skulle ha offentliggjorts av någon i Vatikanen utan att påven känt till det, eller till och med mot påvens vilja. I intervjun på flyget tillbaka till Rom förklarade påven att dessa rykten är falska. Påven kände till texten och den utarbetades i Vatikanens statssekretariat. Det var ett rent tekniskt fel som ledde till att dokumentet saknade underskrift och avsändare, förklarade påven för journalisten som ställde frågan: ”Det fanns ingen illvilja bakom, det var bara ett rent misstag.” Journalistens efterföljande fråga om Vatikanens uttalande kommer att främja den inomkyrkliga dialogen undvek påven att besvara. Han passade däremot på att återigen understryka att han i sitt brev ”An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland” år 2019 redan förklarat för katolikerna i Tyskland hur han ser på den Synodala vägen. Det som han skrev i det brevet är fortfarande hans uppfattning i den frågan, avslutade påven Franciskus sitt svar på journalistens fråga.

Kathpress 30-07-2022