Schweizergardet: överentusiastiska pilgrimer är största hotet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt schweizergardisten Manuel von Däniken utgår vanligtvis det största hotet mot påven Franciskus från vissa troende. Det finns ”överentusiastiska pilgrimer som kastar sig över honom eller inte vill släppa taget”, förklarade vicekorpralen i en intervju med Katholisch.de. Utöver detta finns det även ”ett reellt hot mot påven, som är religiöst, politiskt och kulturellt betingat, på grund av hans ämbete”. I sitt uppdrag behöver den katolska kyrkans överhuvud ”helt enkelt ett livgarde”.

Huruvida även kvinnor ska ges möjlighet att tjänstgöra i Schweizergardet i framtiden är en fråga som ligger bortom gardets egna befogenheter, tillade von Däniken. ”I slutändan är det påven som måste fatta ett sådant beslut, eftersom det även skulle inverka på andra institutioner inom Vatikanen, framför allt inom området säkerhet.” Men enligt von Däniken själv skulle Schweizergardet i många fall välkomna kvinnliga medlemmar: ”Ett konkret exempel vore till exempel kroppsvisiteringar som en man inte får genomföra på en kvinna.”

Det påvliga livgardets välkända utrustning – den brokiga uniformen, hillebarden, sabeln eller svärdet – har nu för tiden ”helt enkelt bara en representativ betydelse”, förklarade von Däniken vidare. Att den militära sidan numera är mindre framträdande är högst medvetet. ”Påven har en mycket speciell uppgift: han måste först och främst vara en garant för freden och Schweizergardet är som påvens visitkort”, fortsatte han. ”Gardet är en skylt, ofta det första som en turist, en pilgrim eller också en diplomat ser i Vatikanen. Då kan vi inte ha en krigisk framtoning, utan måste hålla det hela på en anständig nivå.”

Kathpress 2022-08-01

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt schweizergardisten Manuel von Däniken utgår vanligtvis det största hotet mot påven Franciskus från vissa troende. Det finns ”överentusiastiska pilgrimer som kastar sig över honom eller inte vill släppa taget”, förklarade vicekorpralen i en intervju med Katholisch.de. Utöver detta finns det även ”ett reellt hot mot påven, som är religiöst, politiskt och kulturellt betingat, på grund av hans ämbete”. I sitt uppdrag behöver den katolska kyrkans överhuvud ”helt enkelt ett livgarde”.

Huruvida även kvinnor ska ges möjlighet att tjänstgöra i Schweizergardet i framtiden är en fråga som ligger bortom gardets egna befogenheter, tillade von Däniken. ”I slutändan är det påven som måste fatta ett sådant beslut, eftersom det även skulle inverka på andra institutioner inom Vatikanen, framför allt inom området säkerhet.” Men enligt von Däniken själv skulle Schweizergardet i många fall välkomna kvinnliga medlemmar: ”Ett konkret exempel vore till exempel kroppsvisiteringar som en man inte får genomföra på en kvinna.”

Det påvliga livgardets välkända utrustning – den brokiga uniformen, hillebarden, sabeln eller svärdet – har nu för tiden ”helt enkelt bara en representativ betydelse”, förklarade von Däniken vidare. Att den militära sidan numera är mindre framträdande är högst medvetet. ”Påven har en mycket speciell uppgift: han måste först och främst vara en garant för freden och Schweizergardet är som påvens visitkort”, fortsatte han. ”Gardet är en skylt, ofta det första som en turist, en pilgrim eller också en diplomat ser i Vatikanen. Då kan vi inte ha en krigisk framtoning, utan måste hålla det hela på en anständig nivå.”

Kathpress 2022-08-01

Detta är en nyhetstext.