Påven kallar nobelpristagare till Vetenskapsakademien

För tredje gången inom få dagar utnämnde påven Franciskus på måndagen en ny ledamot i den påvliga vetenskapsakademien. Det är Donna Theo Strickland (62) som 2018 erhöll Nobelpriset i fysik ”för hennes banbrytande upptäckter inom laserfysiken”, som kallats till akademien. Hon är för närvarande professor vid University of Waterloo i Kanada.

Redan på lördagen utnämnde påven Susan Solomon (65), kemist och klimatolog från USA, till ordinarie medlem i Vatikanens vetenskapsakademi. På fredagen utsåg påven också Chem Chien-jen (70), epidemiolog och politiker från Taiwan, till medlem i akademien.

En fjärde ledamot utnämndes på tisdagen. Det är Ewine van Dieshoeck, promoverad kemist och astronom, professor vid observatoriet vid universitetet i Leiden. Därmed är hon den tredje kvinnliga ledamoten som utsetts. Den övervägande delen av de 80 ledamöterna är annars män. Antalet kvinnor uppgår till mindre än 20 procent.

Den påvliga vetenskapsakademien grundades 1603 med uppgift att befordra framsteg i matematik, fysik och andra naturvetenskaper och därmed främja studiet av de därmed förbundna forskningsteoretiska problemen. Nuvarande president är agronomiforskaren Joachim von Braun från Tyskland.

Kathpress 2021-08-03

Detta är en nyhetstext.