Påven tillrättavisar kardinal Sarah offentligt

Vatikanens presstjänst offentliggjorde i dag, söndag den 22 oktober, ett brev från påven Franciskus till kuriekardinal Robert Sarah, prefekt för Vatikanens gudstjänstkongregation. Brevet är anmärkningsvärt och innebär en offentlig tillrättavisning av kardinal Sarah, som enligt påven har misstolkat ett beslut som påven  fattade tidigare i höstas rörande översättningar av liturgiska texter från latin till folkspråken.

Kardinal Sarah hade i offentliga kommentarer sagt att påvens beslut från i höstas innebär att Gudstjänstkongregationen i Vatikanen även i framtiden ska fatta de avgörande besluten om översättningar av liturgiska texter och att kongregationen fortsatt har vetorätt gentemot biskopskonferenserna i dessa frågor. Påven Franciskus förklarar i sitt nu offentliggjorda brev att kardinal Sarah har fel på dessa punkter, och att det från och med den 1 oktober istället är de lokala biskopskonferenserna som fattar de avgörande besluten i dessa frågor. Påvens beslut innebär en tydlig degradering av Gudstjänstkongregationens kompetensområde.

Genom påvens nya brev, som är daterat den 15 oktober och som offentliggjorde av Vatikanen i dag, bekräftar påven Franciskus de beslut som han tidigare i höstas fattade genom sin skrivelse ”Magnum principium”, som offentliggjordes den 9 september, och som trädde i kraft den 1 oktober. I sitt nya brev av den 15 oktober förklarar nu påven Franciskus att bedömningen av vad som ska räknas som en korrekt och troget (”fideliter”) översatt text ska göras av de lokala biskopskonferenserna. Biskopskonferenserna uppmanas att samverka med Vatikanens Gudstjänstkongregation i en anda av respekt och förtroende, men de slutliga besluten ska fattas av respektive lokal biskopskonferens. Gudstjänstkongregationen får inte längre komma med några egna förslag till ändringar i de översättningar som biskopskonferenserna tar fram, utan kongregationen får endast bekräfta eller kritisera översättningar av liturgiska böcker i deras helhet. Vatikanens Gudstjänstkongregation ska från och med nu inte göra någon detaljerad granskning av de liturgiska översättningarna utan bara bekräfta att man generellt sett har funnit dem vara i sin ordning (”confirmatio”). Efter en sådan ”confirmatio” är det sedan den lokala biskopskonferensen som ska fatta det slutgiltiga beslutet om införandet av den nya översättningen.

Syftet med den nya ordningen, skriver påven Franciskus i sitt i dag offentliggjorda brev, är att ge biskopskonferenserna det avgörande ansvaret för att se till att översättningarna av liturgiska texter är trogna mot det latinska originalet, att de lever upp till kraven på god språkkänsla för målspråket och att de är förståeliga för dem som ska använda dem. Beslutet innebär att vissa delar av ett tidigare direktiv från år 2001 (”Liturgiam authenticam”) nu är avskaffade och inte längre äger någon giltighet, understryker påven i sitt nya brev. Om biskopliga medlemmar av Vatikanens Gudstjänstkongregation skulle finna att en översättning innehåller allvarliga brister i de mest centrala delarna av de liturgiska texterna skall de framgent vända sig till biskoparna i respektive lokala biskopskonferens för att i en anda av ömsesidig respekt finna en lösning på sådana problem, heter det i påvens nya brev.

I sitt nya brev uppdrar påven åt kardinal Sarah att han ska skicka ut påvens nya brev till alla biskopskonferenser i hela världen, samt till alla medlemmar i Vatikanens Gudstjänstkongregation.

Kathpress 2017-10-22 och Vatikanradion

Se även:

https://de.radiovaticana.va/news/2017/10/22/papst_pr%C3%A4zisiert_bisch%C3%B6fe_zust%C3%A4ndig_bei_liturgie-texte/1344547

https://cruxnow.com/vatican/2017/10/22/pope-tells-sarah-power-indeed-shifting-rome-bishops/

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Traductions-liturgiques-pape-Francois-desavoue-cardinal-Sarah-2017-10-22-1200886254

https://www.americamagazine.org/faith/2017/10/22/pope-francis-rebukes-cardinal-sarah-liturgy

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens presstjänst offentliggjorde i dag, söndag den 22 oktober, ett brev från påven Franciskus till kuriekardinal Robert Sarah, prefekt för Vatikanens gudstjänstkongregation. Brevet är anmärkningsvärt och innebär en offentlig tillrättavisning av kardinal Sarah, som enligt påven har misstolkat ett beslut som påven  fattade tidigare i höstas rörande översättningar av liturgiska texter från latin till folkspråken.

Kardinal Sarah hade i offentliga kommentarer sagt att påvens beslut från i höstas innebär att Gudstjänstkongregationen i Vatikanen även i framtiden ska fatta de avgörande besluten om översättningar av liturgiska texter och att kongregationen fortsatt har vetorätt gentemot biskopskonferenserna i dessa frågor. Påven Franciskus förklarar i sitt nu offentliggjorda brev att kardinal Sarah har fel på dessa punkter, och att det från och med den 1 oktober istället är de lokala biskopskonferenserna som fattar de avgörande besluten i dessa frågor. Påvens beslut innebär en tydlig degradering av Gudstjänstkongregationens kompetensområde.

Genom påvens nya brev, som är daterat den 15 oktober och som offentliggjorde av Vatikanen i dag, bekräftar påven Franciskus de beslut som han tidigare i höstas fattade genom sin skrivelse ”Magnum principium”, som offentliggjordes den 9 september, och som trädde i kraft den 1 oktober. I sitt nya brev av den 15 oktober förklarar nu påven Franciskus att bedömningen av vad som ska räknas som en korrekt och troget (”fideliter”) översatt text ska göras av de lokala biskopskonferenserna. Biskopskonferenserna uppmanas att samverka med Vatikanens Gudstjänstkongregation i en anda av respekt och förtroende, men de slutliga besluten ska fattas av respektive lokal biskopskonferens. Gudstjänstkongregationen får inte längre komma med några egna förslag till ändringar i de översättningar som biskopskonferenserna tar fram, utan kongregationen får endast bekräfta eller kritisera översättningar av liturgiska böcker i deras helhet. Vatikanens Gudstjänstkongregation ska från och med nu inte göra någon detaljerad granskning av de liturgiska översättningarna utan bara bekräfta att man generellt sett har funnit dem vara i sin ordning (”confirmatio”). Efter en sådan ”confirmatio” är det sedan den lokala biskopskonferensen som ska fatta det slutgiltiga beslutet om införandet av den nya översättningen.

Syftet med den nya ordningen, skriver påven Franciskus i sitt i dag offentliggjorda brev, är att ge biskopskonferenserna det avgörande ansvaret för att se till att översättningarna av liturgiska texter är trogna mot det latinska originalet, att de lever upp till kraven på god språkkänsla för målspråket och att de är förståeliga för dem som ska använda dem. Beslutet innebär att vissa delar av ett tidigare direktiv från år 2001 (”Liturgiam authenticam”) nu är avskaffade och inte längre äger någon giltighet, understryker påven i sitt nya brev. Om biskopliga medlemmar av Vatikanens Gudstjänstkongregation skulle finna att en översättning innehåller allvarliga brister i de mest centrala delarna av de liturgiska texterna skall de framgent vända sig till biskoparna i respektive lokala biskopskonferens för att i en anda av ömsesidig respekt finna en lösning på sådana problem, heter det i påvens nya brev.

I sitt nya brev uppdrar påven åt kardinal Sarah att han ska skicka ut påvens nya brev till alla biskopskonferenser i hela världen, samt till alla medlemmar i Vatikanens Gudstjänstkongregation.

Kathpress 2017-10-22 och Vatikanradion

Se även:

https://de.radiovaticana.va/news/2017/10/22/papst_pr%C3%A4zisiert_bisch%C3%B6fe_zust%C3%A4ndig_bei_liturgie-texte/1344547

https://cruxnow.com/vatican/2017/10/22/pope-tells-sarah-power-indeed-shifting-rome-bishops/

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Traductions-liturgiques-pape-Francois-desavoue-cardinal-Sarah-2017-10-22-1200886254

https://www.americamagazine.org/faith/2017/10/22/pope-francis-rebukes-cardinal-sarah-liturgy