USA-biskopar manar: förläng tiden för begränsad flyktingstatus

Den katolska biskopskonferensen i USA har manat till en förlängning av den tidsbegränsade skyddsstatus som gäller för flyktingar från El Salvador och Honduras. Många av de i runt tal 270 000 flyktingarna torde inom den närmaste framtiden inte med säkerhet kunna återvända till sina hemländer, förklarade den ansvarige biskopen för flyktingfrågor, Joe S. Vásquez, i Washington på onsdagen.

Det finns tillräckligt med bevis för att de som omfattas av den så kallade Temporary Protected Status (TPS) är i farozonen. USA:s regering avser att i början av november pröva om den skall förlänga den för en del av flyktingarna från dessa stater gällande tidsbegränsade skyddsstatusen.

TPS-status gäller för flyktingar från länder som på grund av naturkatastrofer eller krig kommit till USA. Denna status är tidsbegränsad, men medger arbetstillstånd. För medborgare från El Salvador och Honduras löper tiden preliminärt ut i början av 2018.

Biskop Vasquez kräver i sitt yttrande att kongressen skall försöka finna en rättslig lösning för personer som omfattas av TPS och sedan flera år uppehåller sig i USA. Biskopskonferensens ställningstagande bygger på undersökningar som gjorts av en delegation, som i mitten av augusti besökte dessa båda länder i Mellanamerika.

I mitten av september kungjorde president Donald Trump att han avsåg återkalla skyddsstatus för personer från Sudan. Samtidigt varnade utrikesdepartementet för resor i detta land, ”på grund av terrorism, väpnade konflikter och våldsbrott”. Även i detta fall inlade biskopskonferensen en stark protest.

(Kathpress 2017-10-19)