Påven uppmanar till ångestfria inlägg

I början av biskopssynoden om äktenskap och familj har påven Franciskus på måndagen uppmanat till ärlighet och oräddhet i ordalagen. ”Ingen skall säga till sig själv: ”Den åsikten kan jag inte uttrycka öppet, för om jag säger det, så tänker man så eller så om mig.” Han sade det i sitt mycket korta anförande i synodens aula.

På förmiddagen [måndag 6 oktober] inledde synoden sina överläggningar. Under de kommande två veckorna skall 191 biskopar, bland dem 62 kardinaler, från hela världen i påven Franciskus närvaro diskutera hur den katolska kyrkan skall förhålla sig till familjerna i förändrade levnadsvillkor, och hur dessa bättre skall kunna bli understödda. Det gäller sammanförda familjer, frånskilda och omgifta, samkönade livsgemenskaper och samboende utan vigselbevis.

I sitt öppningsanförande uppfordrade påven deltagarna att lyssna på varandra med ödmjukhet och öppna hjärtan. När kardinalskollegiet sammanträdde i februari hade en kardinal sagt till honom att det var synd att många kardinaler inte hade vågat tala om vissa bestämda ting eftersom de var rädda för att påven var av annan mening. Detta är inte bra och motsvarar inte synodalitetens princip, sade påven.

Synodens huvudkommunikatör, kardinal Peter Erdö, framhöll i sitt inledande referat att det ”överväldigande flertalet” katoliker inte principiellt ifrågasätter kyrkans lära om äktenskap och familj. Erdö hänvisade till resultaten av Vatikanens enkät om äktenskap, familj och sexualitet. Detta gäller särskilt om äktenskapets oupplöslighet och dess karaktär av sakrament. Detta tycks oomtvistat och gäller särskilt kyrkans förhållande till personer vars äktenskap har gått sönder och som söker en ”nystart”, sade ärkebiskopen av Esztergom-Budapest. Det handlar därför inte så mycket om lärofrågor som om själavårdspraxis. Enkäten har visat att inte alla svåra och ”irreguljära” situationer kan behandlas lika.

Kathpress 2014-10-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I början av biskopssynoden om äktenskap och familj har påven Franciskus på måndagen uppmanat till ärlighet och oräddhet i ordalagen. ”Ingen skall säga till sig själv: ”Den åsikten kan jag inte uttrycka öppet, för om jag säger det, så tänker man så eller så om mig.” Han sade det i sitt mycket korta anförande i synodens aula.

På förmiddagen [måndag 6 oktober] inledde synoden sina överläggningar. Under de kommande två veckorna skall 191 biskopar, bland dem 62 kardinaler, från hela världen i påven Franciskus närvaro diskutera hur den katolska kyrkan skall förhålla sig till familjerna i förändrade levnadsvillkor, och hur dessa bättre skall kunna bli understödda. Det gäller sammanförda familjer, frånskilda och omgifta, samkönade livsgemenskaper och samboende utan vigselbevis.

I sitt öppningsanförande uppfordrade påven deltagarna att lyssna på varandra med ödmjukhet och öppna hjärtan. När kardinalskollegiet sammanträdde i februari hade en kardinal sagt till honom att det var synd att många kardinaler inte hade vågat tala om vissa bestämda ting eftersom de var rädda för att påven var av annan mening. Detta är inte bra och motsvarar inte synodalitetens princip, sade påven.

Synodens huvudkommunikatör, kardinal Peter Erdö, framhöll i sitt inledande referat att det ”överväldigande flertalet” katoliker inte principiellt ifrågasätter kyrkans lära om äktenskap och familj. Erdö hänvisade till resultaten av Vatikanens enkät om äktenskap, familj och sexualitet. Detta gäller särskilt om äktenskapets oupplöslighet och dess karaktär av sakrament. Detta tycks oomtvistat och gäller särskilt kyrkans förhållande till personer vars äktenskap har gått sönder och som söker en ”nystart”, sade ärkebiskopen av Esztergom-Budapest. Det handlar därför inte så mycket om lärofrågor som om själavårdspraxis. Enkäten har visat att inte alla svåra och ”irreguljära” situationer kan behandlas lika.

Kathpress 2014-10-06