Påvens nya barnskyddskommission har påbörjat arbetet

Påvens nya barnskyddskommission har påbörjat sitt arbete. I centrum för gruppens första möte, som hölls i helgen som gick, stod enligt Vatikanen en utfrågning av offer från England och Wales. Överläggningarna avslutades under lördagen med att påven tog emot kommissionens medlemmar i en privat audiens. Enligt uppgifter handlade mötet om arbetet med överlevande, utbildningsfrågor och skyddsåtgärder. I anslutningen till detta bildades arbetsgrupper, som regelbundet ska samlas mellan de ordinarie mötena.

Den påvliga barnskyddskommissionen, som bistår Vatikanen i arbetet med att förhindra och bestraffa sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan, består av 16 personer. Bland dessa finns enligt Vatikanen också offer för sexuellt våld i den katolska kyrkan. Den första mandatperioden för kommissionens medlemmar löpte ut i slutet av 2017. I februari kallade Franciskus nio nya medlemmar till gruppen. Kommissionen leds av kardinal Sean O’Malley från Boston [bilden t.h.].

Kathpress 2018-04-23