Lekfolk råder Troskongregationen

Påven Franciskus utsåg på lördagen fem nya rådgivare till Troskongregationen, och lite oväntat är tre av dessa kvinnliga teologer, jämte två präster. Det är, enligt Catholic News Service, första gången lekkvinnor utsetts till rådgivare (enligt Catholic News Agency är detta dock inte bekräftat). Tidigare har såväl kvinnor som lekfolk funnits som anställda på kongregationens avdelningar.

De utsedda prästerna är fader Sergio Paolo Bonanni, professor i teologi vid Gregorianauniversitetet, och klaretianen fader Manuel Jesús Arroba Conde, dekan vid institutet för kanonisk rätt och civilrätt (Institutum Utriusque Iuris) vid Lateranuniversitetet.

Dessutom utsågs alltså dr Linda Ghisoni [bilden t.v.], professor i kanonisk rätt vid Gregorianauniversitetet, dr Michelina Tenance, professor i teologi vid samma universitet samt dr Laetitia Calmeyn, lektor i teologi vid Collège des Bernardins i Paris.

Dr Ghisoni har tidigare arbetat bland annat för avdelningen för lekfolk, familj och liv och har inom kyrkorätten arbetat med lekfolksfrågor och äktenskapsfrågor. Hon är den av de nyligen utsedda som har egna barn. Dr Tenance är vigd till tjänst och särskilt kunnig om östkyrkan. Hon ingick i den grupp som nyligen utredde det kvinnliga diakonatet i kyrkans historia. Dr Calmeyn är vigd jungfru och har tidigare bland annat arbetat som sjuksyster inom palliativ vård. Hennes expertis omfattar bland annat moralteologi.

Rollen som consultor, rådgivare, innebär att man möts ungefär en gång i veckan och ställer sin kompetens till kongregationens förfogande, genom att tillsammans med andra rådgivare av relevant kompetens skriva utlåtanden till grund för kongregationsledningens beslut.

Red. 2018-04-24

Källa: Catholic News Agency och National Cathlic Reporter, länkar här och här

Se tidigare inlägg på Signums hemsida här