Pia Johansson och Fredrik Heiding: Hade Jesus humor?

Skådespelaren Pia Johansson och jesuitpater Fredrik Heiding håller två samtalskvällar tillsammans i Katolskt Forums regi i S:ta Eugenia församling, Kungsträdgårdsgatan 12 i Stockholm, i maj månad.

Tisdag den 7 maj kl. 19: Hade Jesus humor?

Hade Jesus humor och i så fall vilken sorts humor?

Kyrkofadern Johannes Chrysostomos (d. 407) hävdar att Jesus aldrig har skrattat, eftersom evangelierna inte berättar om det. Den medeltida teologen Petrus Cantor (d. 1197) påstår däremot att det hör till människans egenart att kunna skratta och då måste Jesus också ha gjort det.

Denna typ av frågor dyker också upp i Umberto Ecos roman Rosens namn där en benediktin och en franciskan diskuterar huruvida skämt och humor är förenligt med kristen tro. Hur kan man svara på detta i dag?

P. Fredrik Heiding S.J. Foto: Steven Quigley.

Onsdag den 15 maj kl. 19: Hade Jesus hund?

Kan vi säga att djuren litar på Gud? Vad kan vi lära oss av djurens tillit? Jesus säger om sig själv att han är den gode herden för fåren och en liknelse handlar om det borttappade fåret. Kan vi säga något mer om Jesus relation till djuren? Vad kan vi lära oss av den helige Franciskus av Assisis attityd till djuren?

Pia Johansson. Foto: Privat.

Red. 2019-03-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Skådespelaren Pia Johansson och jesuitpater Fredrik Heiding håller två samtalskvällar tillsammans i Katolskt Forums regi i S:ta Eugenia församling, Kungsträdgårdsgatan 12 i Stockholm, i maj månad.

Tisdag den 7 maj kl. 19: Hade Jesus humor?

Hade Jesus humor och i så fall vilken sorts humor?

Kyrkofadern Johannes Chrysostomos (d. 407) hävdar att Jesus aldrig har skrattat, eftersom evangelierna inte berättar om det. Den medeltida teologen Petrus Cantor (d. 1197) påstår däremot att det hör till människans egenart att kunna skratta och då måste Jesus också ha gjort det.

Denna typ av frågor dyker också upp i Umberto Ecos roman Rosens namn där en benediktin och en franciskan diskuterar huruvida skämt och humor är förenligt med kristen tro. Hur kan man svara på detta i dag?

P. Fredrik Heiding S.J. Foto: Steven Quigley.

Onsdag den 15 maj kl. 19: Hade Jesus hund?

Kan vi säga att djuren litar på Gud? Vad kan vi lära oss av djurens tillit? Jesus säger om sig själv att han är den gode herden för fåren och en liknelse handlar om det borttappade fåret. Kan vi säga något mer om Jesus relation till djuren? Vad kan vi lära oss av den helige Franciskus av Assisis attityd till djuren?

Pia Johansson. Foto: Privat.

Red. 2019-03-20