Pierre Teilhard de Chardin åter aktuell

Eisenstadts biskop Ägidius Zsifkovics pläderade under den pågående biskopssynoden i Rom för en mer global inriktning av trosförkunnelsen. Frågan i dag gäller inte den enskilda människans vara utan hela mänsklighetens, sade Zsifkovics på tisdagen. Detta kräver en ”allomfattande, även kosmisk syn på Jesu person”, som inte fastnar i individualism. Endast på så sätt kan förståelseproblemen i det moderna samhället mellan det kristna förnuftet och den teknologiska forskningen övervinnas, menar biskopen. Detsamma gäller för den ofta observerade bodelningen mellan tro och liv. Där denna nya insikt praktiseras skulle också en ”ny kristen kultur” kunna uppstå.

Zsifkovics hänvisade till Andra Vatikankonciliets (1962–1965) pastoralkonstitution Gaudium et spes. Dokumentet bär den franske teologen Pierre Teilhard de Chardins (1881–1955) prägel. De globala fenomen som denne ”store troende i det tjugonde århundradet” förutspådde har i dag blivit verklighet. Han såg livet och kosmos som en kreativ rörelse, som Gud åstadkommit och som ännu inte uppnått sitt mål. ”Jag är övertygad om att detta synsätt kan visa vägen för kyrkan och världen i krisen”, menade Zsifkovics.

Kathpress 2012-10-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Eisenstadts biskop Ägidius Zsifkovics pläderade under den pågående biskopssynoden i Rom för en mer global inriktning av trosförkunnelsen. Frågan i dag gäller inte den enskilda människans vara utan hela mänsklighetens, sade Zsifkovics på tisdagen. Detta kräver en ”allomfattande, även kosmisk syn på Jesu person”, som inte fastnar i individualism. Endast på så sätt kan förståelseproblemen i det moderna samhället mellan det kristna förnuftet och den teknologiska forskningen övervinnas, menar biskopen. Detsamma gäller för den ofta observerade bodelningen mellan tro och liv. Där denna nya insikt praktiseras skulle också en ”ny kristen kultur” kunna uppstå.

Zsifkovics hänvisade till Andra Vatikankonciliets (1962–1965) pastoralkonstitution Gaudium et spes. Dokumentet bär den franske teologen Pierre Teilhard de Chardins (1881–1955) prägel. De globala fenomen som denne ”store troende i det tjugonde århundradet” förutspådde har i dag blivit verklighet. Han såg livet och kosmos som en kreativ rörelse, som Gud åstadkommit och som ännu inte uppnått sitt mål. ”Jag är övertygad om att detta synsätt kan visa vägen för kyrkan och världen i krisen”, menade Zsifkovics.

Kathpress 2012-10-16