Polens biskopar splittrade i flyktingfrågan

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett reportage om läget vid den polsk-vitryska gränsen rapporterar den franska tidningen La Croix att vissa av Polens biskopar har börjat förespråka ett mer välkomnande mottagande av migranterna vid gränsen. ”Vi får aldrig ge efter för vår rädsla för det främmande”, framhöll biskop Krzysztof Zadarko i en debatt som anordnades den 23 november. ”Rädslan”, fortsatte han, ”instrumentaliseras, till och med provoceras fram, för att användas som ett politiskt vapen. Det är massmedia, statens media, som frammanar dessa känslor.”

La Croix redogör vidare för hur de polska biskoparna inte bara har nöjt sig med en allmän kritik av läget. Ordföranden i den polska biskopskonferensen, ärkebiskop Stanislaw Gadecki, har föreslagit att man ska skapa en humanitär korridor för att låta vissa migranter passera genom landet mot andra europeiska länder. Än så länge har detta dock inte gett något resultat. Polens primas, Wojciech Polak, stöttar en biståndsorganisation som kräver att den polska regeringen ska släppa in deras sjukvårdsteams i gränsområdet. I nuläget släpps inga journalister eller icke-statliga organisationer in.

La Croix frågar sig om denna osämja skulle innebära slutet för alliansen mellan biskopskonferensen och det styrande partiet Lag och rättvisa som lovat att försvara tron och kristna värderingar. Som svar citeras Jakub Kiersnowski, ordförande för KIK, en sammanslutning av katolska intellektuella i Warszawa, som framhåller att detta är första gången på sex år som de två parterna inte varit överens.

De biskopar som står den politiska makten nära, som till exempel Krakows ärkebiskop Marek Jedraszewski har inte stöttat landets primas och biskopskonferensens ordförande efter deras uttalanden. Men det var den 21 november som konflikten eskalerade. La Croix rapporterar att ärkebiskop Gadecki vid denna tidpunkt anordnade en landsomfattande kollekt till stöd för migranterna, men att hans uppmaning inte lästes upp och i ett vissa församlingar togs ingen kollekt upp alls. De biskopar som ställt sig positiva till att ta emot migranter ska ha fått ta emot en störtflod av hatfyllda mejl från patriotiska polacker.

Den mest konkreta insatsen som Polens katoliker har gjort för att hjälpa migranterna vid gränsen är enligt La Croix den som KIK (Klub Inteligencji Katolickiej) i Warszawa ligger bakom. Åttio volontärer har gett sig ut i skogarna vid gränsen med ryggsäckar fullpackade med mat, kläder och filtar. Vid behov hjälper de även till med asylansökan. Sedan den 15 oktober har KIK (Klub Inteligencji Katolickiej) genomfört sextioåtta insatser i dessa skogar och hjälpt 428 personer.

Red. 2021-12-06

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett reportage om läget vid den polsk-vitryska gränsen rapporterar den franska tidningen La Croix att vissa av Polens biskopar har börjat förespråka ett mer välkomnande mottagande av migranterna vid gränsen. ”Vi får aldrig ge efter för vår rädsla för det främmande”, framhöll biskop Krzysztof Zadarko i en debatt som anordnades den 23 november. ”Rädslan”, fortsatte han, ”instrumentaliseras, till och med provoceras fram, för att användas som ett politiskt vapen. Det är massmedia, statens media, som frammanar dessa känslor.”

La Croix redogör vidare för hur de polska biskoparna inte bara har nöjt sig med en allmän kritik av läget. Ordföranden i den polska biskopskonferensen, ärkebiskop Stanislaw Gadecki, har föreslagit att man ska skapa en humanitär korridor för att låta vissa migranter passera genom landet mot andra europeiska länder. Än så länge har detta dock inte gett något resultat. Polens primas, Wojciech Polak, stöttar en biståndsorganisation som kräver att den polska regeringen ska släppa in deras sjukvårdsteams i gränsområdet. I nuläget släpps inga journalister eller icke-statliga organisationer in.

La Croix frågar sig om denna osämja skulle innebära slutet för alliansen mellan biskopskonferensen och det styrande partiet Lag och rättvisa som lovat att försvara tron och kristna värderingar. Som svar citeras Jakub Kiersnowski, ordförande för KIK, en sammanslutning av katolska intellektuella i Warszawa, som framhåller att detta är första gången på sex år som de två parterna inte varit överens.

De biskopar som står den politiska makten nära, som till exempel Krakows ärkebiskop Marek Jedraszewski har inte stöttat landets primas och biskopskonferensens ordförande efter deras uttalanden. Men det var den 21 november som konflikten eskalerade. La Croix rapporterar att ärkebiskop Gadecki vid denna tidpunkt anordnade en landsomfattande kollekt till stöd för migranterna, men att hans uppmaning inte lästes upp och i ett vissa församlingar togs ingen kollekt upp alls. De biskopar som ställt sig positiva till att ta emot migranter ska ha fått ta emot en störtflod av hatfyllda mejl från patriotiska polacker.

Den mest konkreta insatsen som Polens katoliker har gjort för att hjälpa migranterna vid gränsen är enligt La Croix den som KIK (Klub Inteligencji Katolickiej) i Warszawa ligger bakom. Åttio volontärer har gett sig ut i skogarna vid gränsen med ryggsäckar fullpackade med mat, kläder och filtar. Vid behov hjälper de även till med asylansökan. Sedan den 15 oktober har KIK (Klub Inteligencji Katolickiej) genomfört sextioåtta insatser i dessa skogar och hjälpt 428 personer.

Red. 2021-12-06

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)