Polska biskopar för reform av kyrkoskattesystemet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Polens katolska biskopar vill reformera systemet för finansiering av kyrkan. I framtiden skall varje medborgare frivilligt kunna avdela en procent av sin inkomstskatt till en bestämd kyrka. Generalsekreteraren i den nationella biskopskonferensen Stanislaw Budzik sade i tisdags till den polska nyhetsbyrån KAI, att som motprestation är kyrkan beredd av avstå från de pengar man får från staten via en omstridd kyrkofond. Enligt Budzik uppväcker de årliga statliga utbetalningarna ur fonden ”onödiga emotioner”. Bättre då med en frivillig gåva från skattebetalarna till kyrkan, såsom bland annat sker i Ungern. Det vore till fördel för både kyrkan och staten.

I Polen förekommer inga bidrag till kyrkorna. Församlingarna finansieras framförallt med kollekt och gåvor. Dessutom får alla kyrkor pengar från en statlig fond. Den inrättades 1950 av den dåvarande kommunistiska regimen som kompensation för den kyrkoegendom som förstatligats. Medel ur fonden används för att betala sociala avgifter för en del av prästerskapet. Den nya antiklerikala Palikot-rörelsen, som fick tio procent av rösterna vid senaste parlamentsvalet, kräver att dessa kyrkofonder skall avskaffas.

Sedan länge kan polska medborgare avdela en procent av sin inkomstskatt till en social organisation. Bland dessa finns också Caritas och kyrkliga stiftelser. Enligt biskopskonferensens förslag skall medborgarna nu dessutom få möjlighet att avdela ytterligare en procent till en kyrka.

Kathpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Polens katolska biskopar vill reformera systemet för finansiering av kyrkan. I framtiden skall varje medborgare frivilligt kunna avdela en procent av sin inkomstskatt till en bestämd kyrka. Generalsekreteraren i den nationella biskopskonferensen Stanislaw Budzik sade i tisdags till den polska nyhetsbyrån KAI, att som motprestation är kyrkan beredd av avstå från de pengar man får från staten via en omstridd kyrkofond. Enligt Budzik uppväcker de årliga statliga utbetalningarna ur fonden ”onödiga emotioner”. Bättre då med en frivillig gåva från skattebetalarna till kyrkan, såsom bland annat sker i Ungern. Det vore till fördel för både kyrkan och staten.

I Polen förekommer inga bidrag till kyrkorna. Församlingarna finansieras framförallt med kollekt och gåvor. Dessutom får alla kyrkor pengar från en statlig fond. Den inrättades 1950 av den dåvarande kommunistiska regimen som kompensation för den kyrkoegendom som förstatligats. Medel ur fonden används för att betala sociala avgifter för en del av prästerskapet. Den nya antiklerikala Palikot-rörelsen, som fick tio procent av rösterna vid senaste parlamentsvalet, kräver att dessa kyrkofonder skall avskaffas.

Sedan länge kan polska medborgare avdela en procent av sin inkomstskatt till en social organisation. Bland dessa finns också Caritas och kyrkliga stiftelser. Enligt biskopskonferensens förslag skall medborgarna nu dessutom få möjlighet att avdela ytterligare en procent till en kyrka.

Kathpress