Rapport om övergrepp i Frankrike offentliggjord  

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter nästan tre års arbete offentliggjorde Ciase, den oberoende kommission för sexuella övergrepp inom kyrkan, sin rapport tisdagen 5 oktober. Rapporten som utarbetats under ledning av Jean-Marc Sauvé omfattar nästan fem hundra sidor och över två tusen sidor bilagor. Den innehåller resultatet av en undersökning som genomförts bland 28 000 vuxna fransmän som till sin sammansättning kan sägas representera landets befolkning i stort.

Siffrorna är chockerande. Enligt tidningen La Croix har kommissionen därigenom kommit fram till att ungefär 216 000 personer har utsatts för övergrepp inom kyrkan mellan åren 1950 och 2020. Om man även räknar med förövare i form av lärare, undervisande lekfolk och liknande uppgår siffran till 330 000 personer.

La Croix understryker att i rapporten finns även resultat som inte bara riktar ett anklagade finger mot kyrkan, utan även samhället i stort: tio procent av alla fransmän har enligt denna undersökning utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Merparten av dessa brott har begåtts inom familjen, men på andra plats kommer kyrkan som enligt rapporten är den plats där 1,2 procent av dessa övergrepp har skett. Emellertid menar rapporten att förekomsten av pedofili är ”mycket mer vanligt” inom kyrkan än inom andra miljöer.

I rapporten kritiseras vidare hur kyrkan under låg tid har försökt sopa problemet under mattan och hur man ställt sig på förövarnas sida. Trots den stora förbättring som har skett under de senaste decennierna beskrivs kyrkans agerande överlag som otillräckligt, senkommet och reaktivt, snarare än preventivt. Ciase rekommenderar att de som utsatts för övergreppen bör få ekonomisk kompensation, något som dock inte ingår i den franska biskopskonferensens planer i nuläget. Sauvé-kommissionen rekommenderar även inte mindre än 45 åtgärder som sträcker sig från bättre kontroll av belastningsregistret, att kartlägga möjliga risker och stärka de skyddsåtgärder som redan finns på plats.

Red. 2021-10-06

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet länkarna här

Chiffres, recommandations, réparation… Le rapport Sauvé en 5 points-clés (la-croix.com) och här: Abus sexuels dans l’Église : ce qu’il faut retenir du rapport Sauvé (la-croix.com)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter nästan tre års arbete offentliggjorde Ciase, den oberoende kommission för sexuella övergrepp inom kyrkan, sin rapport tisdagen 5 oktober. Rapporten som utarbetats under ledning av Jean-Marc Sauvé omfattar nästan fem hundra sidor och över två tusen sidor bilagor. Den innehåller resultatet av en undersökning som genomförts bland 28 000 vuxna fransmän som till sin sammansättning kan sägas representera landets befolkning i stort.

Siffrorna är chockerande. Enligt tidningen La Croix har kommissionen därigenom kommit fram till att ungefär 216 000 personer har utsatts för övergrepp inom kyrkan mellan åren 1950 och 2020. Om man även räknar med förövare i form av lärare, undervisande lekfolk och liknande uppgår siffran till 330 000 personer.

La Croix understryker att i rapporten finns även resultat som inte bara riktar ett anklagade finger mot kyrkan, utan även samhället i stort: tio procent av alla fransmän har enligt denna undersökning utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Merparten av dessa brott har begåtts inom familjen, men på andra plats kommer kyrkan som enligt rapporten är den plats där 1,2 procent av dessa övergrepp har skett. Emellertid menar rapporten att förekomsten av pedofili är ”mycket mer vanligt” inom kyrkan än inom andra miljöer.

I rapporten kritiseras vidare hur kyrkan under låg tid har försökt sopa problemet under mattan och hur man ställt sig på förövarnas sida. Trots den stora förbättring som har skett under de senaste decennierna beskrivs kyrkans agerande överlag som otillräckligt, senkommet och reaktivt, snarare än preventivt. Ciase rekommenderar att de som utsatts för övergreppen bör få ekonomisk kompensation, något som dock inte ingår i den franska biskopskonferensens planer i nuläget. Sauvé-kommissionen rekommenderar även inte mindre än 45 åtgärder som sträcker sig från bättre kontroll av belastningsregistret, att kartlägga möjliga risker och stärka de skyddsåtgärder som redan finns på plats.

Red. 2021-10-06

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet länkarna här

Chiffres, recommandations, réparation… Le rapport Sauvé en 5 points-clés (la-croix.com) och här: Abus sexuels dans l’Église : ce qu’il faut retenir du rapport Sauvé (la-croix.com)