Rättsprocess med kardinal Becciu uppskjuten

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter första förhandlingsdagen vid rättsprocessen rörande finansskandalen med kardinal Becciu, beslöt rätten att uppskjuta den till den 5 oktober. Rättens ordförande Giuseppe Pignatone bestämde att alla de tio anklagade skulle få tillgång till ytterligare bevismaterial, bland annat videoupptagningar.

Processen är den hittills största i Vatikanens rättsväsende. För första gången sitter en kardinal på de anklagades bänk. I grund och botten handlar det om en förlustbringande investering om totalt 350 miljoner Euro i en lyxfastighet i London, i förening med sammanhängande finansiella överenskommelser och provisioner.

Flera advokater krävde vid upptakten uppskov med processen på grund av formella fel, saknat bevismaterial och bristande förberedelsetid. Även Vatikanens straffrättsliga kompetens och dess rätt att ställa italienska medborgare inför rätta på italiensk mark ifrågasattes.

Becciu och hans dåvarande sekreterare Mauro Carlino var personligen närvarande vid första processdagen. De övriga anklagade, bland dem den schweiziske finansexperten och förutvarande ordföranden i Vatikanens finansövervakning, René Brülhart, samt finansoperatörerna Gianluigi Torzii och Raffaele Mincione, lät sig företrädas av sina respektive advokater.

Becciu betonade att han hade fullt förtroende för domstolen. Han hade noggrant studerat de framlagda anklagelsepunkterna och var säker på att kunna bevisa sin oskuld. Därutöver kungjorde han att han skulle vidta rättsliga åtgärder mot den dåvarande förvaltningschefen i statssekretariatet, Alberto Perlasca. Denne är ett av huvudvittnena.

Kardinalen anklagas för trolöshet mot huvudman och ämbetsmissbruk, samt att ha förlett personer att ge falska vittnesuppgifter. Dessutom är påtalas i åtalsunderlaget tveksamma transfereringar rörande såväl den likaledes anklagade säkerhetsrådgivaren Cecilia Marogna som hennes broder och dennes sociala inrättningar. Åtalet mot den före detta sekreteraren Carlino gäller maktmissbruk och utpressning. Anklagelserna mot de övriga åtalade handlar om bedrägeri, penningtvätt, korruption, samt förskingring.

Påven Franciskus avsatte under fjolåret den från Sardinien härstammande Becciu från posten som chef för dikasteriet för helgonprocesser utan förklaring och återkallade hans ”med kardinalsvärdigheten förbundna rättigheter”.

Kathpress 2021-07-27

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter första förhandlingsdagen vid rättsprocessen rörande finansskandalen med kardinal Becciu, beslöt rätten att uppskjuta den till den 5 oktober. Rättens ordförande Giuseppe Pignatone bestämde att alla de tio anklagade skulle få tillgång till ytterligare bevismaterial, bland annat videoupptagningar.

Processen är den hittills största i Vatikanens rättsväsende. För första gången sitter en kardinal på de anklagades bänk. I grund och botten handlar det om en förlustbringande investering om totalt 350 miljoner Euro i en lyxfastighet i London, i förening med sammanhängande finansiella överenskommelser och provisioner.

Flera advokater krävde vid upptakten uppskov med processen på grund av formella fel, saknat bevismaterial och bristande förberedelsetid. Även Vatikanens straffrättsliga kompetens och dess rätt att ställa italienska medborgare inför rätta på italiensk mark ifrågasattes.

Becciu och hans dåvarande sekreterare Mauro Carlino var personligen närvarande vid första processdagen. De övriga anklagade, bland dem den schweiziske finansexperten och förutvarande ordföranden i Vatikanens finansövervakning, René Brülhart, samt finansoperatörerna Gianluigi Torzii och Raffaele Mincione, lät sig företrädas av sina respektive advokater.

Becciu betonade att han hade fullt förtroende för domstolen. Han hade noggrant studerat de framlagda anklagelsepunkterna och var säker på att kunna bevisa sin oskuld. Därutöver kungjorde han att han skulle vidta rättsliga åtgärder mot den dåvarande förvaltningschefen i statssekretariatet, Alberto Perlasca. Denne är ett av huvudvittnena.

Kardinalen anklagas för trolöshet mot huvudman och ämbetsmissbruk, samt att ha förlett personer att ge falska vittnesuppgifter. Dessutom är påtalas i åtalsunderlaget tveksamma transfereringar rörande såväl den likaledes anklagade säkerhetsrådgivaren Cecilia Marogna som hennes broder och dennes sociala inrättningar. Åtalet mot den före detta sekreteraren Carlino gäller maktmissbruk och utpressning. Anklagelserna mot de övriga åtalade handlar om bedrägeri, penningtvätt, korruption, samt förskingring.

Påven Franciskus avsatte under fjolåret den från Sardinien härstammande Becciu från posten som chef för dikasteriet för helgonprocesser utan förklaring och återkallade hans ”med kardinalsvärdigheten förbundna rättigheter”.

Kathpress 2021-07-27

Detta är en nyhetstext.