Reformbehov i Libanon, enligt diplomat i Vatikanen

De pågående demonstrationerna i Libanon är orsakade av flera problem, som inte kan lösas över en natt, enligt det påvliga sändebudet Joseph Spiteri. ”Den som vill få reformer till stånd måste låta nödvändig tid att gå, samt framhärda i vaksamhet och ställa krav”, enligt den maltesiske ärkebiskopen på måndagen i en intervju i den tyska katolska nyhetsbyrån KNA. Han ser reformbehov även i kyrkorna i Libanon.

Medan många avgöranden i landet inte kan vänta, måste det samtidigt handla om ett stegvis tillvägagångssätt, enligt vatikandiplomaten. Lösningen på konflikten rörande en systemreform får inte bli ”allt eller inget”, ”för då riskerar man själva essensen i revolutionen”, enligt Spiteri, som manade till att ta till vara de positiva aspekterna i protesterna.

Som ”nytt och positivt” betecknade ärkebiskopen att libaneserna stod ”hand i hand under den libanesiska flaggan”, dock utan att uppge sin tillhörighet till sina respektive religiösa eller politiska grupper. För de kristna kyrkorna är det därför mycket viktigt att reflektera över kraven som den nya folkliga proteströrelsen ställer och genomföra reformer. ”Vi måste vara i stånd att tyda tidens tecken och vad de säger oss som kyrkor”, enligt den apostoliske nuntien. Kyrkorna måste föregå med gott exempel genom transparens, god management och antikorruption.

Kathpress 2019-11-04