Religion försvinner inte i Europa

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tvärtemot den utbredda föreställningen att samhällets modernisering går hand i hand med mindre religion, kommer religion att spela en viktig roll i framtiden. Det sade den tyske historikern Paul Nolte i föredrag vid Wiens universitet med ämnet ”Varför finns det fortfarande religion i Europa?”. Den klassiska sekulariseringstesen går inte tillräckligt på djupet, enligt Nolte. Man måste även i framtiden räkna med att religionen kommer att finnas kvar i Europa. Dessutom behöver faktiskt Europa religionen, nämligen som en ”resurs inom civilsamhället”, som ”värderesurs” och ett demokratiskt korrektiv.

Det som bidrar till att stärka religionen är exempelvis en tilltagande samhällelig osäkerhet: ”Samhällen med stora risker genererar ett större behov av religion som svar på osäkerheten”, menar Nolte. Förutom det så är religionen en ”resurs inom civilsamhället” i så motto att religionen – och då framför allt kristendomen – hittills varit en ”viktig drivkraft för social förändring” och därigenom varit en ”motor i det medborgerliga samhället”. Ingen annanstans finns det exempelvis en så stor beredskap till frivilligt engagemang som hos dem som tillhör en religionsgemenskap.

Utöver detta så har religionen som helhet en viktig betydelse som demokratiskt korrektiv, eftersom religionen ”som radikal ifrågasättare” konfronterar demokratin med det ”helt annorlunda”. En sådan ståndpunkt utifrån det ”helt annorlunda” gör det möjligt att kritisera omständigheter och utvecklingar utan att hamna direkt i partipolitiken, menar Nolte.

Även genom islams ”starkare kulturella närvaro” och den därmed sammanhängande ”religionspluralismen” i Europa blir kristendomen på ett positivt sätt utmanad och därmed något att räkna med i framtiden, ty islam innebär för kristendomen en nödvändighet att ”våga sig ut ur defensiven, ut ur nischen som man riktat in sig på”. Även inom den europeiska offentligheten bör man, enligt Nolte, visa att man har en fortsatt hög ”sensibilitet för religion och tro”. Särskilt inom de etiskt känsliga frågorna om livets början och slut märker man att politiken och offentligheten inte klarar sig utan religiösa argumentationslinjer.

Den i Berlin verksamme historikern Paul Nolte talade på inbjudan av forskningsgruppen Religion and Transformation in Contemporary European Society www.religionandtransformation.at.

Kathpress 2012-01-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tvärtemot den utbredda föreställningen att samhällets modernisering går hand i hand med mindre religion, kommer religion att spela en viktig roll i framtiden. Det sade den tyske historikern Paul Nolte i föredrag vid Wiens universitet med ämnet ”Varför finns det fortfarande religion i Europa?”. Den klassiska sekulariseringstesen går inte tillräckligt på djupet, enligt Nolte. Man måste även i framtiden räkna med att religionen kommer att finnas kvar i Europa. Dessutom behöver faktiskt Europa religionen, nämligen som en ”resurs inom civilsamhället”, som ”värderesurs” och ett demokratiskt korrektiv.

Det som bidrar till att stärka religionen är exempelvis en tilltagande samhällelig osäkerhet: ”Samhällen med stora risker genererar ett större behov av religion som svar på osäkerheten”, menar Nolte. Förutom det så är religionen en ”resurs inom civilsamhället” i så motto att religionen – och då framför allt kristendomen – hittills varit en ”viktig drivkraft för social förändring” och därigenom varit en ”motor i det medborgerliga samhället”. Ingen annanstans finns det exempelvis en så stor beredskap till frivilligt engagemang som hos dem som tillhör en religionsgemenskap.

Utöver detta så har religionen som helhet en viktig betydelse som demokratiskt korrektiv, eftersom religionen ”som radikal ifrågasättare” konfronterar demokratin med det ”helt annorlunda”. En sådan ståndpunkt utifrån det ”helt annorlunda” gör det möjligt att kritisera omständigheter och utvecklingar utan att hamna direkt i partipolitiken, menar Nolte.

Även genom islams ”starkare kulturella närvaro” och den därmed sammanhängande ”religionspluralismen” i Europa blir kristendomen på ett positivt sätt utmanad och därmed något att räkna med i framtiden, ty islam innebär för kristendomen en nödvändighet att ”våga sig ut ur defensiven, ut ur nischen som man riktat in sig på”. Även inom den europeiska offentligheten bör man, enligt Nolte, visa att man har en fortsatt hög ”sensibilitet för religion och tro”. Särskilt inom de etiskt känsliga frågorna om livets början och slut märker man att politiken och offentligheten inte klarar sig utan religiösa argumentationslinjer.

Den i Berlin verksamme historikern Paul Nolte talade på inbjudan av forskningsgruppen Religion and Transformation in Contemporary European Society www.religionandtransformation.at.

Kathpress 2012-01-19