Tagged 'etik'

Vatikanen organiserar konferens om prenatal diagnostik

Från och med torsdag kommer en internationell konferens i Vatikanen att diskutera risker och möjligheter med prenatal diagnostik. Enligt programmet, som offentliggjordes under måndagen, kommer det att handla om medicinska diagnos- och terapitekniker, etiska frågor och den psykologiska uppföljningen av…

Filosofen Peter Geach avliden

av ULF JONSSON – En av de internationellt mest välrenommerade katolska filosoferna under 1900-talet har gått ur tiden. Den brittiske filosofen och katoliken Peter Geach avled dagarna före jul, den 21 december, i en ålder av 97 år. Geach var fram…

Företagen orienterar sig mer mot värden

Enligt entreprenören och barnmatsproducenten Claus Hipp kommer näringslivet i framtiden att mer orientera sig mot kristna värderingar. Tidigare kom ofta sådana värderingar till korta, sade Hipp på lördagen i en intervju på internetsajten katolisch.de i Bonn, enligt den tyska katolska…

Världsfredsdagen sätter etik i fokus

Påven Benedictus XVI har valt ”Saliga de som håller fred” som tema för sitt budskap inför den 46:e Världsfredsdagen, som infaller den 1 januari 2013. Det påvliga rådet för rättvisa och fred tillkännagav temat i måndags och sade att budskapet…

Religion försvinner inte i Europa

Tvärtemot den utbredda föreställningen att samhällets modernisering går hand i hand med mindre religion, kommer religion att spela en viktig roll i framtiden. Det sade den tyske historikern Paul Nolte i föredrag vid Wiens universitet med ämnet ”Varför finns det…