Vatikanen organiserar konferens om prenatal diagnostik

Från och med torsdag kommer en internationell konferens i Vatikanen att diskutera risker och möjligheter med prenatal diagnostik. Enligt programmet, som offentliggjordes under måndagen, kommer det att handla om medicinska diagnos- och terapitekniker, etiska frågor och den psykologiska uppföljningen av de berörda paren. Den två dagar långa konferensen Yes to Life! organiseras av Vatikanens myndighet för lekfolk, familjen och livet samt av den italienska stiftelsen Il Cuore in una Goccia (Hjärtat i en droppe).

Föredrag och andra bidrag kommer enligt programmet från medicinare, genetiker och etiker, framför allt från Italien och USA. Man räknar med att berörda par och deras medföljande assistenter kommer att vittna om sina erfarenheter. Målsättningen med mötet är att med tanke på den tilltagande prenatala selektionen kunna erbjuda de berörda paren råd, hjälp och bättre skydd av det mänskliga livet. Till detta hör även pre- och postnatala terapier samt den palliativa vården av nyfödda som lider av dödliga sjukdomar och bemötandet av deras familjer.

Stiftelsen Il Cuore in una Goccia grundades 2015 av bland andra ledaren för ett ”perinatal-hospice” vid Gemilli-kliniken Giuseppe Noia i Rom. Organisationen sysslar enligt egen utsago med ”försvaret av det ofödda livet och skyddet av moderns och fostrets hälsa”. Med ’perinatal’ avses tiden mellan de 29:e graviditetsveckan och barnets sjuårsdag.

Kathpress 2019-05-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Från och med torsdag kommer en internationell konferens i Vatikanen att diskutera risker och möjligheter med prenatal diagnostik. Enligt programmet, som offentliggjordes under måndagen, kommer det att handla om medicinska diagnos- och terapitekniker, etiska frågor och den psykologiska uppföljningen av de berörda paren. Den två dagar långa konferensen Yes to Life! organiseras av Vatikanens myndighet för lekfolk, familjen och livet samt av den italienska stiftelsen Il Cuore in una Goccia (Hjärtat i en droppe).

Föredrag och andra bidrag kommer enligt programmet från medicinare, genetiker och etiker, framför allt från Italien och USA. Man räknar med att berörda par och deras medföljande assistenter kommer att vittna om sina erfarenheter. Målsättningen med mötet är att med tanke på den tilltagande prenatala selektionen kunna erbjuda de berörda paren råd, hjälp och bättre skydd av det mänskliga livet. Till detta hör även pre- och postnatala terapier samt den palliativa vården av nyfödda som lider av dödliga sjukdomar och bemötandet av deras familjer.

Stiftelsen Il Cuore in una Goccia grundades 2015 av bland andra ledaren för ett ”perinatal-hospice” vid Gemilli-kliniken Giuseppe Noia i Rom. Organisationen sysslar enligt egen utsago med ”försvaret av det ofödda livet och skyddet av moderns och fostrets hälsa”. Med ’perinatal’ avses tiden mellan de 29:e graviditetsveckan och barnets sjuårsdag.

Kathpress 2019-05-20