Replik: Socialt ansvarstagande är självklart

I en replik på vår artikel på SVT Debatt hävdar Philip Geister att ”SKR avvisar socialt engagemang”. Vi blir enligt Geister ”skräckslagna av att höra att 9 av 10 svenska socialchefer efterfrågar kyrkornas hjälp”. Det är en mycket märklig och oväntad slutsats av det vi skriver.

Bakgrunden till artikeln är att kyrkor öppnar sig och ger härbärge för hemlösa. Detta är ett är bra exempel på att kyrkor känner ett ansvar för att agera när myndigheternas resurser inte räcker till för att bistå utsatta människor.  ”Det finns inga skäl i världen att titta bort från de utsatta”, skriver vi.

Vår poäng är att bejaka det kristna ansvaret för medmänniskan. Samtidigt betonar vi att stat, kommun och landsting inte får dra sig undan sitt ansvar med hänvisning till kyrkor och andra frivilligorganisationers engagemang. I välfärdssamhället betalar medborgarna skatt för att myndigheterna ska ta detta ansvar. Hur Geister kan få detta till att vi avvisar socialt engagemang är svårt att förstå. Möjligen kan han ha fastnat vid den provokativa rubriken som redaktionen på SVT Debatt satt.

Geister har en poäng i att kyrkor och samfund har stor kompetens när det gäller medmänsklighet. Vi bejakar också att kyrkorna kan göra insatser och att kyrkliga äldreboenden och förskolor kan vara alternativ till verksamhet som drivs av det offentliga. Men det var inte det som vi ville diskutera i vår artikel.

Karin Wiborn
Björn Cedersjö
Sveriges kristna råd
2013-02-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en replik på vår artikel på SVT Debatt hävdar Philip Geister att ”SKR avvisar socialt engagemang”. Vi blir enligt Geister ”skräckslagna av att höra att 9 av 10 svenska socialchefer efterfrågar kyrkornas hjälp”. Det är en mycket märklig och oväntad slutsats av det vi skriver.

Bakgrunden till artikeln är att kyrkor öppnar sig och ger härbärge för hemlösa. Detta är ett är bra exempel på att kyrkor känner ett ansvar för att agera när myndigheternas resurser inte räcker till för att bistå utsatta människor.  ”Det finns inga skäl i världen att titta bort från de utsatta”, skriver vi.

Vår poäng är att bejaka det kristna ansvaret för medmänniskan. Samtidigt betonar vi att stat, kommun och landsting inte får dra sig undan sitt ansvar med hänvisning till kyrkor och andra frivilligorganisationers engagemang. I välfärdssamhället betalar medborgarna skatt för att myndigheterna ska ta detta ansvar. Hur Geister kan få detta till att vi avvisar socialt engagemang är svårt att förstå. Möjligen kan han ha fastnat vid den provokativa rubriken som redaktionen på SVT Debatt satt.

Geister har en poäng i att kyrkor och samfund har stor kompetens när det gäller medmänsklighet. Vi bejakar också att kyrkorna kan göra insatser och att kyrkliga äldreboenden och förskolor kan vara alternativ till verksamhet som drivs av det offentliga. Men det var inte det som vi ville diskutera i vår artikel.

Karin Wiborn
Björn Cedersjö
Sveriges kristna råd
2013-02-13