Replik: Ulf Ekman om Livets Ord

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

ULF EKMAN, pastor, Församlingen Livets Ord

Med viss häpnad läser jag Torgny Nilssons artikel den 11 januari 2013 om Livets Ord. Gamla, redan vederlagda, påståenden radas upp.

En av flera osakligheter gäller att Livets Ord skulle närma sig Katolska kyrkan för att ”stärka sitt varumärke”. Det handlar inte om, för att använda vokabulär ur artikelförfattarens vardag, ”varumärke”, utan om ett djupare sanningssökande och ett seriöst teologiskt reflekterande kring den kristna enhetens villkor och möjligheter, samt om kyrkans väsen och grund. Detta är motiverat av den söndring vi upplever idag som står i bjärt kontrast till Jesu bön i Joh. 17:21, att vi alla skall vara ett. Vi är som kristna i olika traditioner ännu långt ifrån den enhet Jesus ber om, men genom ett djupare Andens verk i oss alla, kan vi få nåd att ändra oss, våga se både våra egna svagheter och våra kristna syskon i ett nytt ljus. Då kan det tas steg till ett äkta närmande, inte av falska motiv, utan för att Jesus verkligen vill det.

Den som någorlunda känner Livets Ord och följt vad som skrivits och förkunnats de senaste tio åren, gör säkert en liknande reflektion som artikelförfattaren, nämligen att det verkligen har skett en förändring av vår attityd till Katolska kyrkan. Det lär knappast vara någon hemlighet, utan är väl dokumenterat i tal och skrift. Jag har berört detta i ett antal artiklar i tidskrifter som Keryx i Missionsmagazinet och Världen idag och i böcker som Andliga rötter, Tag och ät, samt i Siewert Öholms bok Pastor Ulf. Tidningen Dagen har i ett antal granskande artiklar genomlyst församlingens utveckling.

Ja, vi har förändrats från en neo-pentecostal/karismatisk församling av modernt snitt, med kopplingar till liknande församlingar och rörelser i hela världen, som har ett protestantiskt arv av anti-katolsk kultur och retorik, till en större öppenhet och ökad förståelse för Kristi kropp, inklusive den Katolska kyrkan. Detta är glädjande men knappast något man plockar poäng på i alla sammanhang. Tvärtom ökar kritiken på anti-katolska bloggar.

Nilsson generaliserar om Livets Ord på ett sätt som kan upplevas som misstänkliggörande. Påståendet om att insyn saknas i Livets Ords ekonomi är ogrundat. Vår ekonomi granskas ständigt. Årsrapport går att beställa från Länsstyrelsen eller läsas på vår hemsida. Insamlingarna har 90-konto och ligger under Svensk Insamlingskontroll. Oberoende revisionsfirmor, (KPMG och PrevAB), har under åren granskat den ekonomiska redovisningen. Att församlingsmedlemmar inte skulle ha någon insyn i ekonomin är felaktigt.

Direkt stötande är Nilssons påstående att den enskilda lilla människan är ointressant i vår församling. Det motsägs av det faktum att församlingen alltid varit en hamn för ensamstående mammor, familjer med barn med särskilda behov, invandrare, asylsökande m.fl. Vi är starkt engagerade för att hjälpa hemlösa och drogberoende. Genom själavård och äktenskapsrådgivning vill vi stödja och hjälpa enskilda och familjer. I vår församling och i våra skolor finns människor med många och speciella behov, både fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska.

Vi tror, tillsammans med alla kristna, att Jesus Kristus är Herre och Frälsare för alla människor. Han vill möta och hjälpa oss på livets alla områden och i de mest omöjliga situationer, eftersom hans kärlek till oss människor är stor. Att människors materiella tillgångar skulle anses vara en måttstock på deras värde är direkt obehagligt. I två långa artiklar i Keryx har jag skrivit om konceptet framgångsteologi, där jag tar avstånd från avarter och resonerar kring Guds vilja att ingripa i människors liv.

Nilsson uppmanar till distans. Ja, distans bör hållas till denna typ av generaliserande påståenden. Jag hoppas att läsaren gör sig besväret att mer sakligt kolla faktauppgifter, även läsa artiklar och skrifter av oss, inte bara om oss. Och varför inte göra ett studiebesök i församlingen eller dess Europakonferens? I juli har vi glädjen att bl.a. ha Fader Raniero Cantalamessa som talare.

Ulf Ekman, pastor, Församlingen Livets Ord, 2013-01-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

ULF EKMAN, pastor, Församlingen Livets Ord

Med viss häpnad läser jag Torgny Nilssons artikel den 11 januari 2013 om Livets Ord. Gamla, redan vederlagda, påståenden radas upp.

En av flera osakligheter gäller att Livets Ord skulle närma sig Katolska kyrkan för att ”stärka sitt varumärke”. Det handlar inte om, för att använda vokabulär ur artikelförfattarens vardag, ”varumärke”, utan om ett djupare sanningssökande och ett seriöst teologiskt reflekterande kring den kristna enhetens villkor och möjligheter, samt om kyrkans väsen och grund. Detta är motiverat av den söndring vi upplever idag som står i bjärt kontrast till Jesu bön i Joh. 17:21, att vi alla skall vara ett. Vi är som kristna i olika traditioner ännu långt ifrån den enhet Jesus ber om, men genom ett djupare Andens verk i oss alla, kan vi få nåd att ändra oss, våga se både våra egna svagheter och våra kristna syskon i ett nytt ljus. Då kan det tas steg till ett äkta närmande, inte av falska motiv, utan för att Jesus verkligen vill det.

Den som någorlunda känner Livets Ord och följt vad som skrivits och förkunnats de senaste tio åren, gör säkert en liknande reflektion som artikelförfattaren, nämligen att det verkligen har skett en förändring av vår attityd till Katolska kyrkan. Det lär knappast vara någon hemlighet, utan är väl dokumenterat i tal och skrift. Jag har berört detta i ett antal artiklar i tidskrifter som Keryx i Missionsmagazinet och Världen idag och i böcker som Andliga rötter, Tag och ät, samt i Siewert Öholms bok Pastor Ulf. Tidningen Dagen har i ett antal granskande artiklar genomlyst församlingens utveckling.

Ja, vi har förändrats från en neo-pentecostal/karismatisk församling av modernt snitt, med kopplingar till liknande församlingar och rörelser i hela världen, som har ett protestantiskt arv av anti-katolsk kultur och retorik, till en större öppenhet och ökad förståelse för Kristi kropp, inklusive den Katolska kyrkan. Detta är glädjande men knappast något man plockar poäng på i alla sammanhang. Tvärtom ökar kritiken på anti-katolska bloggar.

Nilsson generaliserar om Livets Ord på ett sätt som kan upplevas som misstänkliggörande. Påståendet om att insyn saknas i Livets Ords ekonomi är ogrundat. Vår ekonomi granskas ständigt. Årsrapport går att beställa från Länsstyrelsen eller läsas på vår hemsida. Insamlingarna har 90-konto och ligger under Svensk Insamlingskontroll. Oberoende revisionsfirmor, (KPMG och PrevAB), har under åren granskat den ekonomiska redovisningen. Att församlingsmedlemmar inte skulle ha någon insyn i ekonomin är felaktigt.

Direkt stötande är Nilssons påstående att den enskilda lilla människan är ointressant i vår församling. Det motsägs av det faktum att församlingen alltid varit en hamn för ensamstående mammor, familjer med barn med särskilda behov, invandrare, asylsökande m.fl. Vi är starkt engagerade för att hjälpa hemlösa och drogberoende. Genom själavård och äktenskapsrådgivning vill vi stödja och hjälpa enskilda och familjer. I vår församling och i våra skolor finns människor med många och speciella behov, både fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska.

Vi tror, tillsammans med alla kristna, att Jesus Kristus är Herre och Frälsare för alla människor. Han vill möta och hjälpa oss på livets alla områden och i de mest omöjliga situationer, eftersom hans kärlek till oss människor är stor. Att människors materiella tillgångar skulle anses vara en måttstock på deras värde är direkt obehagligt. I två långa artiklar i Keryx har jag skrivit om konceptet framgångsteologi, där jag tar avstånd från avarter och resonerar kring Guds vilja att ingripa i människors liv.

Nilsson uppmanar till distans. Ja, distans bör hållas till denna typ av generaliserande påståenden. Jag hoppas att läsaren gör sig besväret att mer sakligt kolla faktauppgifter, även läsa artiklar och skrifter av oss, inte bara om oss. Och varför inte göra ett studiebesök i församlingen eller dess Europakonferens? I juli har vi glädjen att bl.a. ha Fader Raniero Cantalamessa som talare.

Ulf Ekman, pastor, Församlingen Livets Ord, 2013-01-25