Samvetsfrihet i nygammal belysning

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av BENGT SÄFSTEN

Få har kunnat undgå det höga tonläget de senaste veckorna i debatten som rör samvetsfrihet inom sjukvården [läs mer här]. Debatten har kännetecknats av en skenbar samstämmighet [läs mer här]. Man kan hävda att förenklingar och snabba men olyckliga associationer har lett till att samstämmigheten och omdömet plötsligt brustit. Möjligheter till vapenfri tjänst inom ramen för allmän värnplikt tycks bortglömda, men där fanns till exempel en möjlighet för samvetsvägrare.

Att samvetsfrihet är en allmän princip inom många områden tycks sorgligt bortglömt och har skymts av det så kallade barnmorskefallet. Om utvecklingen i frågan har Signum kunnat rapportera flera gånger de senaste åren [läs mer här].

Mycket av diskussionen har fokuserat på konsekvenserna för de legala aborterna. Detta blir påtagligt i en välskriven artikel på brännpunkt i Svenska Dagbladet av juridikprofessorn Reinhold Fahlbeck vid Lunds universitet [”Samvetsfrihet finns redan i abortlagen”]. Artikeln redovisar rättsläget och utgår från gällande svensk abortlagstiftning med förarbeten och hur möjligheterna för ”samvetsfrihet” formulerats av Socialutskottet: ”[…] Mot denna bakgrund förutsätter utskottet att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamhet härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad.”

Den lagen och de skrivningarna gäller dagens Sverige. De tydliga slutsatserna kan kanske förvåna många i sin samstämmighet – de juridiska skrivningarna i lagtexterna tycks för lekmannen vara klara. I motsats till alla snabba förenklingar som gjorts gällande i den politiska korrekthetens namn. Det svenska talesättet om ”att sitta stilla i båten” har sällan varit så aktuellt.

Bengt Säfsten 2015-05-04

https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/samvetsfrihet-finns-redan-i-abortlagen_4533480.svd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av BENGT SÄFSTEN

Få har kunnat undgå det höga tonläget de senaste veckorna i debatten som rör samvetsfrihet inom sjukvården [läs mer här]. Debatten har kännetecknats av en skenbar samstämmighet [läs mer här]. Man kan hävda att förenklingar och snabba men olyckliga associationer har lett till att samstämmigheten och omdömet plötsligt brustit. Möjligheter till vapenfri tjänst inom ramen för allmän värnplikt tycks bortglömda, men där fanns till exempel en möjlighet för samvetsvägrare.

Att samvetsfrihet är en allmän princip inom många områden tycks sorgligt bortglömt och har skymts av det så kallade barnmorskefallet. Om utvecklingen i frågan har Signum kunnat rapportera flera gånger de senaste åren [läs mer här].

Mycket av diskussionen har fokuserat på konsekvenserna för de legala aborterna. Detta blir påtagligt i en välskriven artikel på brännpunkt i Svenska Dagbladet av juridikprofessorn Reinhold Fahlbeck vid Lunds universitet [”Samvetsfrihet finns redan i abortlagen”]. Artikeln redovisar rättsläget och utgår från gällande svensk abortlagstiftning med förarbeten och hur möjligheterna för ”samvetsfrihet” formulerats av Socialutskottet: ”[…] Mot denna bakgrund förutsätter utskottet att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamhet härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad.”

Den lagen och de skrivningarna gäller dagens Sverige. De tydliga slutsatserna kan kanske förvåna många i sin samstämmighet – de juridiska skrivningarna i lagtexterna tycks för lekmannen vara klara. I motsats till alla snabba förenklingar som gjorts gällande i den politiska korrekthetens namn. Det svenska talesättet om ”att sitta stilla i båten” har sällan varit så aktuellt.

Bengt Säfsten 2015-05-04

https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/samvetsfrihet-finns-redan-i-abortlagen_4533480.svd