Sluta med trivialt tjafs uppmanar den katolska kyrkan i Mexiko

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkestiftet i Mexico City har bett samtliga politiska grupperingar i landet att undvika allt för överdriven uppståndelse inför det kommande valet och istället på ett ansvarsfullt sätt hantera de nödsituationer som finns i landet, bland annat den spiral av våld som fortsätter att drabba många fattiga i landet och korruptionen vilken gör Mexiko till en farlig plats för många människor, särskilt för flyktingar.

Via sitt eget informationsorgan Desde La Fe riktar ärkestiftet hård kritik mot det faktum att de högst styrande i Mexiko, politikerna, medier och den allmänna opinionen hellre fokuserar på triviala frågor stället för verkliga nationella problem.

I synnerhet kritiserar man lättjan, likgiltigheten och det förakt som politikerna visar gentemot landets flyktingar. Man menar på att de är mer engagerade i att skydda sina egna personliga intressen än den verklighet som Mexiko i dag står inför i flyktingfrågan, inte minst i relationerna gentemot USA.

”Politikerna har lyckats att helt undvika denna viktiga fråga i samhällsdebatten. Lagar utfärdas som en efter en underminerar värdigheten hos flyktingar, i synnerhet deras grundläggande mänskliga rättigheter ” skriver man. ”Den reform som genomfördes i Mexiko för att skydda folk på flykt måste sättas i handling, annars förblir det en död bokstav. Regeringen själv måste säkerställa genomförandet av denna lag som skall skydda våra centralamerikanska bröder, och därmed få ett slut på korruptionen och det våld som dödar oskyldiga människor varje dag, människor vilka söker ett liv värt att kallas mänskligt”, avslutar texten.

Agenzia Fides 2011-12-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkestiftet i Mexico City har bett samtliga politiska grupperingar i landet att undvika allt för överdriven uppståndelse inför det kommande valet och istället på ett ansvarsfullt sätt hantera de nödsituationer som finns i landet, bland annat den spiral av våld som fortsätter att drabba många fattiga i landet och korruptionen vilken gör Mexiko till en farlig plats för många människor, särskilt för flyktingar.

Via sitt eget informationsorgan Desde La Fe riktar ärkestiftet hård kritik mot det faktum att de högst styrande i Mexiko, politikerna, medier och den allmänna opinionen hellre fokuserar på triviala frågor stället för verkliga nationella problem.

I synnerhet kritiserar man lättjan, likgiltigheten och det förakt som politikerna visar gentemot landets flyktingar. Man menar på att de är mer engagerade i att skydda sina egna personliga intressen än den verklighet som Mexiko i dag står inför i flyktingfrågan, inte minst i relationerna gentemot USA.

”Politikerna har lyckats att helt undvika denna viktiga fråga i samhällsdebatten. Lagar utfärdas som en efter en underminerar värdigheten hos flyktingar, i synnerhet deras grundläggande mänskliga rättigheter ” skriver man. ”Den reform som genomfördes i Mexiko för att skydda folk på flykt måste sättas i handling, annars förblir det en död bokstav. Regeringen själv måste säkerställa genomförandet av denna lag som skall skydda våra centralamerikanska bröder, och därmed få ett slut på korruptionen och det våld som dödar oskyldiga människor varje dag, människor vilka söker ett liv värt att kallas mänskligt”, avslutar texten.

Agenzia Fides 2011-12-07