Slutreplik: Mer av kyrka mindre av stat

PHILIP GEISTER

I sin artikel och i sin replik hänvisar Wiborn och Cedersjö till att staten har ett ansvar för välfärden. Deras debattartikel ville uppmana staten att inte dra sig ur detta ansvar. Det är denna syn som jag kritiserar. Hur långt statens ansvar i sociala frågor sträcker sig är inte givet.

Utifrån kyrkornas människo- och samhällssyn borde SKR arbeta för en utvidgning av kyrkans sociala ansvar gentemot staten, inte för en begränsning. Situationen som Wiborn och Cedersjö beskriver är ett gyllene tillfälle för kyrkorna att erbjuda sina tjänster och ställa sin kompetens till samhällets förfogande. Därför beklagar jag att SKR går åt exakt motsatt håll.

Philip Geister 2013-02-14