Spänningarna ökar åter mellan katolska kyrkan och Kina

Spänningarna mellan den kinesiska regeringen och de oregistrerade katolska gemenskaperna har vuxit efter det att fyra präster greps förra månaden, enligt en rapport från Honkongs Justitia et Pax-kommission. Rapporten skickades till Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter i Genève i måndags, vid ett förberedande möte inför den återkommande genomgången av hur Kina respekterar de mänskliga rättigheterna, vilket är planerat att ske den 22 oktober.

En koalition av åtta människorättsgrupper från Honkong begärde hos Förenta nationernas rättsliga organ att ta upp vad de säger vara en försämring av de mänskliga rättigheterna i Kina. Rapporten säger att myndighetspersoner i början av augusti arresterade fader Song Wanjun, en oregistrerade präst från Xiwanzi-stiftet. Ytterligare tre andra präster, Shi Weiqiang, Tian Jianmin och Yang Gang, alla från Hebei-provinsen arresterades även de förra månaden, noterar Justitia et Pax-rapporten. Det är fortfarande oklart var de fyra prästerna befinner sig.

En kyrklig källa i Henan-provinsen uppger att myndigheterna förra månaden även hindrade den oregistrerade gemenskapen att fira Jungfru Marias upptagning till himlen, en av fyra viktiga helgdagar som den katolska kyrkan firar varje år. ”Lokal myndigheter slår ofta ner på oregistrerade gemenskaper inom den katolska kyrkan och inom de protestantiska kyrkorna, för att försöka utplåna dem”, hävdar en kyrklig källa i Luolongdistriktet inom Henan-provinsen, som vill förbli anonym.

Ucanews 2013-09-03