Strasbourgs ärkebiskop uppmanar till kamp mot antisemitismen

I en text med titeln ”Beklaga räcker inte. Det krävs kamp” uttrycker monsignore Luc Ravel sin oro över banaliserandet av antisemitiska handlingar i Frankrike och kräver att de kristna att inte förblir tysta eller likgiltiga inför det hat som drabbar deras judiska grannar och medborgare.

Det var efter ett i raden av antisemitiska handlingar som ägde rum den 26 augusti i hans stift som Strasbourgs ärkebiskop beslutade sig för att publicera denna text, som håller en allvarlig och beslutsam ton. Han konstaterar att antisemitismen fortfarande finns kvar och att dessa återkommande attacker är uttryck för detta.

Omöjligt med tolerans från kyrkan i denna fråga

”En stor oro har väckts i mitt hjärta av dessa återkommande handlingar och av omedvetenheten hos dem som begår dem men också hos dem som inte kraftigt protesterar mot dessa – deras tystnad stöder dem, deras likgiltighet ger dessa handlingar näring. Historien här i vårt Alsace är alldeles för tung i denna fråga för att man ska kunna tillåta sig att tveka och bara notera faktum och hoppas att saker och ting ska lugna ner sig”, inskärper monsignore Ravel, som menar att utbrotten av antisemitiskt hat bör framkalla ett lika starkt engagemang som det för att rädda planeten. ”Det är nödvändigt att bekämpa dessa båda svåra problem samtidigt”, tillägger han.

I denna nödvändiga kamp inbjuds de kristna att själva delta och det av ett särskilt skäl: Jesus Kristus liksom även hans mor och hans första lärjungar var judar, påminner den franske ärkebiskopen. Följaktligen utgör antisemitismen och varje form av likgiltighet i denna fråga ”en djup moralisk skuld” för en Kristi lärjunge. ”Det finns inget som helst utrymme för att tolerera detta i den katolska kyrkan”, skriver han med eftertryck.

”Ett sekels tolkningar är inte längre som dagens”

Ärkebiskopen signalerar att inom två månader kommer byggnadsställningarna, som använts för att restaurera Strasbourgkatedralens södra sidoskepp att tas bort, och sidoskeppet åter att bli synligt för allmänheten. Sidoskeppet tilldrar sig särskild uppmärksamhet på grund av två berömda allegoriska kvinnliga statyer, ”Den seende kyrkan och den förblindade synagogan” (Ecclesia et sinagogua). Den förra är krönt och har en kalk och en korsfana i handen. Den andra med förbundna ögon håller tavlorna med Mose lag i händerna.

Detta motiv inom konsten, som florerade under medeltiden, i synnerhet under 1200-talet, ville uttrycka kristendomens triumf över det förblindade Israel, som inte erkände Jesus som Messias, som förebådats av profeterna. Denna symbolik blev föråldrad i samband med Andra Vatikankonciliet och den historiska vändningen i de judisk-kristna relationerna (se Deklarationen om de icke-kristna religionerna, Nostra aetate). För monsignore Ravel finns det nu emellertid anledning att ”genom ett tydligt tecken” visa ”på att ett sekels tolkningar inte där desamma som dagens”.

Alsace har under flera år känt av en ökning av antisemitiska handlingar. Detta fenomen rör i praktiken hela Frankrike, som under 2018 registrerade en spektakulär ökning på 74 procent. När det mer precist gäller fallet i Alsace, pekar flera experter på en otillräcklig bearbetning av minnet när det gäller de ideologiska efterverkningarna av den tyska ockupationen.

Vatican News 2020-09-04