Strid om abortlagen i Polen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av MAGDALENA SLYK

Hela Europa brottas just nu med en massiv uppgång av nya smittfall och en andra våg av coronapandemin är ett faktum. Land efter land ute på kontinenten inför allt strängare restriktioner och överväger lock down. Samtidigt ser vi hur den långvariga isoleringen påverkat människor som börjar ifrågasätta de beslut som tas av makthavarna. Missnöje visas på olika sätt, inte minst genom strejker, vilket knappast dämpar smittspridningen.

I Polen har situationen blivit särskilt ansträngd efter att författningsdomstolen i torsdags den 22 oktober fattade ett beslut som återigen väckte striden om abortfrågan till liv. Den gällande abortlagen från 1993 förutsätter att abort kan genomföras i tre fall: om kvinnans hälsa och liv är i fara på grund av graviditeten, om man genom undersökningar har kunnat konstatera allvarliga sjukdomar eller skador på fostret och som kan utgör fara för dess liv eller om graviditeten är en följd av ett brott.

Ett antal parlamentsledamöter främst från PiS (Lag och Rättvisa) lämnade in en motion till författningsdomstolen hösten 2019 gällande undantaget i lagen att abort tillåts på grund av fostermissbildningar, alltså så kallad eugenisk abort. Motionen ville pröva möjligheten att eugenisk abort strider mot den polska författningen och allas rätt till respekt och skydd, det vill säga att abortundantaget strider mot rätten till liv.

Ett år senare konstaterar författningsdomstolen att denna punkt i abortlagen de facto strider mot konstitutionen, vilket gör att det öppnas för en tolkning att eugenisk abort är olaglig. Beslutet ledde till massiva kvinnoprotester i så gott som alla polska städer. Trots stränga restriktioner på grund av pandemin har flertaliga demonstrationer anordnats i alla storstäder. Dessvärre uppmanar organisatörer av dessa protester till attacker riktade direkt mot kyrkan.

I söndags genomfördes på flera ställen demonstrationer i vilka demonstranterna gick in i kyrkor och avbröt gudstjänsterna, klottrade på kyrkor, förolämpade präster samt skändade religiösa platser och symboler. Rent generellt anklagas den katolska kyrkan och dess präster som direkt ansvariga för detta beslut.

Samtidigt börjar flera politiker och även präster uttala sig om beslutet och dess eventuella konsekvenser. Presidentens dotter och hans rådgivare skrev i ett uttalande på twitter att hon inte är nöjd med Tribunalens beslut, flera politiker ser även att beslutet på nytt öppnar möjlighet att ta sig an denna fråga i Sejmen.

Aleksander Hall, medförfattare till den gällande abortlagen, understryker att den då, 1993, och än i dag utgör an stor kompromiss i abortfrågan, en lag som accepteras av majoriteten i samhället. Han är skakad av beslutet och reaktionen på det, men samtidigt fördömer han alla de angrepp som görs mot kyrkan. Prästernas åsikt i frågan har inte ändrats och alla påminner enigt om att kyrkans ståndpunkt är oförändrad och värnar om att skydda varje människoliv, samtidigt uttrycker vissa präster förståelse för demonstranternas reaktion och frustration.

Påven Franciskus har också under onsdagens audiens vänt sig särskilt till polacker och bett att Gud väcker i allas hjärtan en respekt för varje människoliv, särskilt de fattigas och försvarslösas liv. Han påminde även om den helige Johannes Paulus II:s ständiga uppmaning att värna om allas, även de oföddas, rätt till liv.

I Polen påpekar bland andra ärkebiskopen i Poznań och ordförande för det polska episkopatet, att det inte är kyrkan som stiftar lagar i landet och beslutar om deras giltighet gentemot den polska författningen. Vissa präster går längre och fördömer att en del präster och kyrkan i Polen befattar sig aktivt med politiken. Andra poängterar att den eugeniska aborten är ett marginellt problem när det gäller abort. Den farmakologiska aborten och så kallade abortpiller är ett större och allvarligare problem. Än så länge avtar inte protesterna och det är fortfarande mängder av människor som samlas för att demonstrera och uttrycka sitt missnöje med beslutet och kämpar för kvinnornas rätt att bestämma över sin kropp.

Magdalena Slyk 2020-10-29

Detta är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av MAGDALENA SLYK

Hela Europa brottas just nu med en massiv uppgång av nya smittfall och en andra våg av coronapandemin är ett faktum. Land efter land ute på kontinenten inför allt strängare restriktioner och överväger lock down. Samtidigt ser vi hur den långvariga isoleringen påverkat människor som börjar ifrågasätta de beslut som tas av makthavarna. Missnöje visas på olika sätt, inte minst genom strejker, vilket knappast dämpar smittspridningen.

I Polen har situationen blivit särskilt ansträngd efter att författningsdomstolen i torsdags den 22 oktober fattade ett beslut som återigen väckte striden om abortfrågan till liv. Den gällande abortlagen från 1993 förutsätter att abort kan genomföras i tre fall: om kvinnans hälsa och liv är i fara på grund av graviditeten, om man genom undersökningar har kunnat konstatera allvarliga sjukdomar eller skador på fostret och som kan utgör fara för dess liv eller om graviditeten är en följd av ett brott.

Ett antal parlamentsledamöter främst från PiS (Lag och Rättvisa) lämnade in en motion till författningsdomstolen hösten 2019 gällande undantaget i lagen att abort tillåts på grund av fostermissbildningar, alltså så kallad eugenisk abort. Motionen ville pröva möjligheten att eugenisk abort strider mot den polska författningen och allas rätt till respekt och skydd, det vill säga att abortundantaget strider mot rätten till liv.

Ett år senare konstaterar författningsdomstolen att denna punkt i abortlagen de facto strider mot konstitutionen, vilket gör att det öppnas för en tolkning att eugenisk abort är olaglig. Beslutet ledde till massiva kvinnoprotester i så gott som alla polska städer. Trots stränga restriktioner på grund av pandemin har flertaliga demonstrationer anordnats i alla storstäder. Dessvärre uppmanar organisatörer av dessa protester till attacker riktade direkt mot kyrkan.

I söndags genomfördes på flera ställen demonstrationer i vilka demonstranterna gick in i kyrkor och avbröt gudstjänsterna, klottrade på kyrkor, förolämpade präster samt skändade religiösa platser och symboler. Rent generellt anklagas den katolska kyrkan och dess präster som direkt ansvariga för detta beslut.

Samtidigt börjar flera politiker och även präster uttala sig om beslutet och dess eventuella konsekvenser. Presidentens dotter och hans rådgivare skrev i ett uttalande på twitter att hon inte är nöjd med Tribunalens beslut, flera politiker ser även att beslutet på nytt öppnar möjlighet att ta sig an denna fråga i Sejmen.

Aleksander Hall, medförfattare till den gällande abortlagen, understryker att den då, 1993, och än i dag utgör an stor kompromiss i abortfrågan, en lag som accepteras av majoriteten i samhället. Han är skakad av beslutet och reaktionen på det, men samtidigt fördömer han alla de angrepp som görs mot kyrkan. Prästernas åsikt i frågan har inte ändrats och alla påminner enigt om att kyrkans ståndpunkt är oförändrad och värnar om att skydda varje människoliv, samtidigt uttrycker vissa präster förståelse för demonstranternas reaktion och frustration.

Påven Franciskus har också under onsdagens audiens vänt sig särskilt till polacker och bett att Gud väcker i allas hjärtan en respekt för varje människoliv, särskilt de fattigas och försvarslösas liv. Han påminde även om den helige Johannes Paulus II:s ständiga uppmaning att värna om allas, även de oföddas, rätt till liv.

I Polen påpekar bland andra ärkebiskopen i Poznań och ordförande för det polska episkopatet, att det inte är kyrkan som stiftar lagar i landet och beslutar om deras giltighet gentemot den polska författningen. Vissa präster går längre och fördömer att en del präster och kyrkan i Polen befattar sig aktivt med politiken. Andra poängterar att den eugeniska aborten är ett marginellt problem när det gäller abort. Den farmakologiska aborten och så kallade abortpiller är ett större och allvarligare problem. Än så länge avtar inte protesterna och det är fortfarande mängder av människor som samlas för att demonstrera och uttrycka sitt missnöje med beslutet och kämpar för kvinnornas rätt att bestämma över sin kropp.

Magdalena Slyk 2020-10-29

Detta är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)