Tagged 'andlig kommunion'

Söndagen och mässplikten

av ANDERS PILTZ Att de kristna firar söndagen och inte sabbaten är ingen självklarhet. Urkyrkan gjorde bådadera, men efterhand tog söndagen över. Om sabbaten firar skapelsen, så firar söndagen den nya skapelsen i Kristus. Kyrkofäderna talade om den första dagen,…

Låt inte såret läka!

av OLLE BRANDT Coronaviruset flyttade i ett slag katolikernas andliga liv från kyrkan till bildskärmen. Praktiserande katoliker är – eller rättare sagt var – vana vid att gå i mässan varje söndag. Det finns områden, från Norrland till Amazonas, där…

Vad betyder andlig kommunion?

Sedan århundraden praktiserar katolska kyrkan det som på latin kallas communio spiritualis. Det gör det möjligt för troende, som av tungt vägande skäl (ålder, sjukdom, avlägsen hemvist) och därför är förhindrade att ta emot den sakramentala kommunionen, ändå kan göra…