andlig kommunion

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av ANDERS PILTZ Att de kristna firar söndagen och inte sabbaten är ingen självklarhet. Urkyrkan gjorde bådadera, men efterhand tog söndagen över. Om sabbaten firar skapelsen, så firar söndagen den...
av OLLE BRANDT Coronaviruset flyttade i ett slag katolikernas andliga liv från kyrkan till bildskärmen. Praktiserande katoliker är – eller rättare sagt var – vana vid att gå i mässan...
av ANDERS PILTZ Matts Övedsson (magister Mathias av Linköping) var jämnårig med den heliga Birgitta, alltså född i början av 1300-talet, och vann de högsta lärdomsgraderna vid Sorbonne, Paris, i...
Sedan århundraden praktiserar katolska kyrkan det som på latin kallas communio spiritualis. Det gör det möjligt för troende, som av tungt vägande skäl (ålder, sjukdom, avlägsen hemvist) och därför är...