Askonsdagen

Filter

Datumintervall
Förmågan hos var och en av oss att begå de mest fruktansvärda synder bör inspirera den självbevarelsedrift som är nödvändig för att acceptera Guds nåd och gå framåt i det...
I och med Askonsdagen i övermorgon inleds fastetiden. Vi publicerar här en reflektion från jesuitpater Matt Malone, som är chefredaktör för Signums systertidskrift America. MATT MALONE Nyligen vallfärdade jag till...