jesuitpater James Martin

Filter

Datumintervall
America Magazine, som tidskriften Signum är nära förbunden med, har på sin hemsida, med anledning av påven Franciscus, lagt ut en intervju producerad av Catholic News Service. I First Jesuit...
James Martin är amerikansk jesuitpater, författare och medarbetare i tidskriften America. Nedanstående text är en översättning från en text publicerad i bloggen till America den 12 april. Ibland undrar jag...