kyrkorätt

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I den sista intervjun före sin död kräver framlidne kardinal Carlo Maria Martini att kyrkan ändrar inriktning och visar större tillgivenhet gentemot människorna. Betydelsen av dogmer och kyrkorätt får inte...
av SABINE DEMEL ”Att den katolska kyrkan är så obarmhärtig här” – denna utsaga är ett stående inslag i frågan om de så kallade omgifta frånskilda. Den kyrkorättsliga situationen för...
Den 6–9 februari anordnade jesuiternas universitet i Rom, Gregoriana, en internationell konferens om hur man kan förebygga sexuella övergrepp på minderåriga inom kyrkan. Över 100 biskopar och drygt 150 andra...