Tagged 'spiritualitet'

Den avgörande frågan

av ERIC SCHÜLDT ”Följer du Jesus?” Frågan kom från en kille i yngre tonåren efter en föreläsning jag hållit i en gymnasieskola med kristen inriktning. Under en hel förmiddag hade jag talat om skärningspunkten mellan poesi och tro, om musik…

Detta är barmhärtighetens tid

av CHRISTOPH SCHÖNBORN Med anledning av Barmhärtighetens år, som inleds den 8 december, Jungfru Marias utkorelse och fullkomlig renhet, då det gått femtio år sedan Andra Vatikankonciliet (1962–1965) avslutades, publicerar Signum denna artikel ur The Tablet. Barmhärtighetens år avslutas den…

Katolsk vision

av KJELL BLÜCKERT – Den nye påvens val av namn väcker förhoppningar samtidigt som det uppmanar till självprövning. En ny påve har valts. Något nytt börjar. Mångas förhoppningar väcks. Utan att förta värdet i och den förvandlande kraften av dessa förhoppningar,…