spiritualitet

Filter

Datumintervall
För Tomáš Halík, välrenommerad präst och religionssociolog i Prag, är det en metafor som passar bra i flera hänseenden att jämföra den minskande anknytningen till kyrkan med en smältande glaciär....
av ERIC SCHÜLDT ”Följer du Jesus?” Frågan kom från en kille i yngre tonåren efter en föreläsning jag hållit i en gymnasieskola med kristen inriktning. Under en hel förmiddag hade...
av CHRISTOPH SCHÖNBORN Med anledning av Barmhärtighetens år, som inleds den 8 december, Jungfru Marias utkorelse och fullkomlig renhet, då det gått femtio år sedan Andra Vatikankonciliet (1962–1965) avslutades, publicerar...
av KATRIN ÅMELL Den 16 december offentliggjordes slutrapporten från undersökningen av apostoliska ordenssystrar som igångsattes 2008 av Kongregationen för ordensfolket och sekularinstituten (Ordenskongregationen), ett av organen inom Vatikanens kuria. Observera...
av ANTONIO SPADARO Santa Marta, kl 9.50. Det är måndag, den 19 augusti. Påven Franciskus har gett mig tid för ett samtal klockan 10.00 i Santa Marta-huset. Av min far...
av KJELL BLÜCKERT – Den nye påvens val av namn väcker förhoppningar samtidigt som det uppmanar till självprövning. En ny påve har valts. Något nytt börjar. Mångas förhoppningar väcks. Utan att...
På lördag firar den ”ekumeniska meditationsgruppen” i Uppsala 25-års jubileum. Uppsala Nya Tidning uppmärksammar detta i Kulturdelen, i dag, tisdag den 18 oktober. I en faktaruta presenteras åtta meditationsformer, varav...