Tidegärd

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av LISA WETTERBERG För att uppmärksamma nyutgivningen av Timmarnas liturgi, som finns mer utförligt anmäld av Anders Piltz i Signum nr 8/2021, publicerar Signum en serie essäer skrivna av skribenter...
av ANDERS PILTZ Efter mångårigt arbete inom Katolska liturgiska nämnden (KLN) har den definitiva svenska utgåvan av tidegärden, på latin Liturgia horarum, utkommit med titeln Timmarnas liturgi i fyra band....