Torbjörn Tännsjö

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av ERIK ÅKERLUND – Om vikten av sfärernas åtskillnad. I stort sett alla grundstudenter inom ämnet filosofi läser Platons Staten, som bland annat är ett av de häftigaste och kraftfullaste antidemokratiska...
Statens medicin-etiska råd (SMER) tilldelade i samband med ett seminarium den 10 december i Stockholm professorn i praktisk filosofi Torbjörn Tännsjö SMERS:s etikpris. Seminariets tema var ”Att prioritera i vården...
På DN Debatt diskuterar Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, påven Franciskus uttalande om att abort kan jämföras med att anlita en yrkesmördare. Tännsjö instämmer i...
På Teologifestivalens blogg bemöter Anna Karin Hammar en debattartikel om dödshjälp skriven av Wayne Summer och Torbjörn Tännsjö på DN debatt. Hammar har  tänkvärda associationer, till exempel: ”Jag kom att tänka på...
I svenska medier återkommer frågan om dödshjälp (eutanasi) ofta, med upprepningar av kända cementerade argument, för och emot. Likaledes har olika lobbygrupper arbetat sig in i riksdagen, där det nu...