Vatikanbanken

Filter

Datumintervall
Från och med måndag sammanträder det av påven Franciskus utsedda kardinalsrådet för att diskutera en reform av kurian. Då torde åter överläggningar om den framtida formen och det framtida arbetssättet...
Vatikanens säkerhetstjänst har gripit två män, som försökte lura Vatikanens finansinstitut, IOR. Det rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA och hänvisar till den italienska finanspolisen. En holländare och en amerikan ska...
av RALPH ROTTE Under sin ämbetsperiod har påven Franciskus hittills koncentrerat sig på uppgiften att reformera Vatikanens finansväsende och därmed fullföljer han sin föregångares strävan. Genom ett flertal initiativ är...
Kardinalsrådet har lagt fram ett förslag om en genomgripande omorganisation av Vatikanens finansiella verksamhet. Efter ett tre dagar långt möte har påven Franciskus rådgivande kardinaler ”formulerat förslag som överlämnas till den...
Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano rapporterar idag, fredag den 12 juli, att påven Franciskus i onsdags personligen deltog i det första sammanträdet med den nyinrättade undersökningkommission som ska göra en genomlysning...