Tiden mogen för avtal mellan Kina och Vatikanen?

Sedan flera år underhandlar Vatikanen och Kina om ett avtal. I slutet av mars rapporterade massmedia att man inom kort kunde vänta sig att ett avtal skulle ros hamn. Men ingenting hände. Nu sägs det igen, att det är dags, och att ett historiskt avtal ”snart” kommer att undertecknas mellan påven och den kommunistiska ledningen, som sedan årtionden har stått emot varandra, och inte förrän nyligen har börjat närma sig varandra. Det finns massmedier som menar att man kan vänta sig att en delegation från Vatikanen besöker Kina i slutet av september.

”Men vad betyder då ’snart’?”, säger Francesco Sisci (en italiensk sinolog, som har bott flera år i Peking) till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA. Det kan ingen avgöra med säkerhet. Men att det kommer att träffas ett avtal, det är Sisci säker på. ”Kinas ledning har medgett att Den heliga stolen är en global ’soft power’, en så kallad mjuk makt – och att Kina som gör anspråk på att vara en stormakt, inte har råd att ignorera.”

Till syvende och sist gäller det vem som i framtiden skall utnämna biskopar i Kina. I normalfallet gör påven anspråk på denna rätt. Men detta vill kommunisterna inte, eftersom de avvisar allt inflytande utifrån. Så rör sig den i grundlagen garanterade religionsfriheten inom snäva gränser. Reglerna formuleras av det statliga religionsministeriet. Detta gäller såväl katoliker som övriga tillåtna religiösa samfund: protestantism, buddhism, daoism och islam.

Parallellt med den officiella kyrkan har det sedan decennier bildats så kallade underjordiska kyrkor. Denna splittring visar sig även när det gäller biskoparna. Det finns biskopar som har utnämnts av påven, och andra som har insatts av Peking. En majoritet av de biskopar som tjänstgör i den av staten erkända kyrkan erkänns inte av Vatikanen, och sju stycken av dem har till och med exkommunicerats. Sedan månader pågår förhandlingar om dessa biskopar och om proceduren för kommande biskopsutnämningar.

Varning för ”deal”

De som häftigt kritiserar ett avtal, eller ”deal” – och till dessa hör biskopen emeritus av Hongkong, kardinalJoseph Zen Ze-kiun – fruktar att Vatikanen skall utmanövreras av Peking, och att det till slut inte skall bli mycket kvar av Kinas inofficiella så kallade underjordiska kyrka, som ungefär hälften av Kinas tolv miljoner katoliker tillhör. Faktiskt går utvecklingen sedan en längre tid i denna riktning. Detta gäller både katolska och protestantiska församlingar. En person med kunskap om kyrkan rapporterar att det efterhand har förekommit strängare kontroller flera regioner. Även i Peking krossas större, icke-registrerade, församlingar. Senast drabbade detta Zionförsamlingen.

För det mesta lämnas dock mindre husförsamlingar dock ifred, menar samma sagesman. I viss utsträckning ställer dock församlingarna självmant in sina aktiviteter. Vidare har den kinesiska säkerhetstjänsten kallat till sig kyrkliga representanter: en präst, som sedan gav en journalist en intervju: priorinnan för en italiensk ordensgemenskap. ”Man vill registrera alla”, menar den kyrkokunniga sagesmannen.

Till och med i Hongkong, som är en egentligen autonom region i Kina, ställde man nyligen villkor för att bevilja visum för en pastor. Han skulle ta hand om en utländsk församling. Han fick veta att han inte fick bedriva någon religiös undervisning, vilket de facto innebär en inskränkning av religionsfriheten.

Stor tillströmning till kyrkorna

I alla fall är det så att tillströmningen till kyrkorna i Kina, både den officiella och den inofficiella, sedan decennier är obruten. Ständigt byggs nya kyrkor. Religionerna släcker människornas mycket stora törst efter andlighet, vilket kommunismen inte kan göra. Det vet också ledningen i Peking – som alltså egentligen har ett intresse av att gynna trossamfund.

Samtidigt varnar kyrkoexperten i Peking för en ständigt mera perfekt och mera välorganiserad stat. ”Jag tror knappast att ett avtal kan förbättra situationen för den katolska kyrkan i landet. Det skulle snarare betyda grundligare kontroll och mindre av självständighet. Kyrkan skulle bli mera integrerad i det kinesiska systemet, som vill likrikta allting.”

Kathpress 2018-09-19