Trump bör respektera migranter menar biskop i El Salvador

joseluisescobarelsalvador_071209Kyrkan i El Salvador kräver, att USA:s blivande president, Donald Trump, slutar upp med sina verbala angrepp på latinamerikanska migranter. San Salvadors ärkebiskop José Luis Escobar Alas sade vid en presskonferens, att han hoppades att Trump inte fortsätter med den fientliga ton han använt under sin valkampanj.

Med hänvisning till Trumps uttalanden sade prästen: “Om han genomför allt det han sagt, kommer vi alla att förlora, hela världen och även USA.” Man får vänta och se hur Trump utvecklas med tanke på de mer moderata tongångar, som hördes från honom efter valsegern.

Samtidigt avfärdade Escobar Alas det generella fördömandet av invandrare utan giltiga uppehållstillstånd i USA. Migranter från El Salvador är goda människor, som har sina familjers bästa för ögonen. “Dessa människor, som har riskerat sina egna liv, har uträttat något mycket stort”, sade ärkebiskopen. Han hoppades, att man skulle respektera deras rätt och inte behandla dem som kriminella.

Escobar Alas uttryckte även oro över den senaste vågen av våld riktad mot polismakten i El Salvador. Det är illa att just denna myndighet utsätts för våld, eftersom den skall sörja för folkets säkerhet, sade han. Politikens mål måste vara att skydda varje liv.

Under veckoslutet ökade antalet dödade poliser till 41 personer under innevarande år. Dessutom har 20 anhöriga till militärer blivit mördade. El Salvador hör till de farligaste länderna i världen. Mellan januari och oktober 2016 registrerade myndigheterna 4 585 mordfall.

Kathipress 2016-11-14