Tysk regeringsexpert oroad av läget för minoriteter i Afghanistan

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tyska förbundsregerings ansvarige för världsvid religionsfrihet, Markus Grübel, ser med ”stor oro” på läget för religiösa och etniska minoriteter i Afghanistan. ”Väldigt många människor som kvinnliga aktivister och journalister går en osäker framtid till mötes på grund av talibanernas maktövertagande”, sade han i söndags på den internationella minnesdagen för de offer som utsatts för våld på grund av religion eller etnisk tillhörighet. Deras liv kommer att vara hotat. Detta gäller även grupper som hinduer, sikher och de framför allt den shiitiska etniska minoriteten hazara. Kristna, ateister eller fritänkare tvingas också att frukta för sitt liv. ”Dessutom kan vi inte utesluta att talibanerna kommer att fortsatta sina hemskheter mot flickor och kvinnor”, varnade Grübel.

Hans tankar går till ”alla de många människor över hela världen, som på grund av sin tro får utstå förföljelse, tortyr och död”, sade CDU-politikerna med anledning av världsdagen. Det räcker dock inte med att ropa på ökad medvetenhet om den ”bedrövliga omfattningen av religiöst motiverad diskriminering och förföljelse. Vi måste också fortsatt kämpa för skyddet av dessa människor, som Tyskland, som europeisk union och som internationellt samfund.”

Här är det också viktigt att fortsätta att stödja samarbetet med religiösa aktörer och dialogen mellan och inom religionerna. ”Vi måste tillsammans besluta oss för att motsätta oss diskriminering och våld, här hemma och över hela världen”, sade Grübel.

Tre av fyra människor lever i ett land där rätten till religions- och åsiktsfrihet är inskränkt, vilket är en ökande trend. På många ställen utsätts religiösa minoriteter för systematisk diskriminering, repression, hatkampanjer, övervakning, tvångsarbete, anhållanden, tortyr och förföljelse ända till dödsstraff och mord. Förutom Afghanistan nämnde Grübel läget i Kina och i Nigeria, liksom de hotade ursprungsbefolkningarna i hela världen, vilka genom exempelvis avverkningen av regnskogarna berövas sin naturliga miljö för utövandet av sina religiösa traditioner.

Kathpress 2021-08-22

 

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tyska förbundsregerings ansvarige för världsvid religionsfrihet, Markus Grübel, ser med ”stor oro” på läget för religiösa och etniska minoriteter i Afghanistan. ”Väldigt många människor som kvinnliga aktivister och journalister går en osäker framtid till mötes på grund av talibanernas maktövertagande”, sade han i söndags på den internationella minnesdagen för de offer som utsatts för våld på grund av religion eller etnisk tillhörighet. Deras liv kommer att vara hotat. Detta gäller även grupper som hinduer, sikher och de framför allt den shiitiska etniska minoriteten hazara. Kristna, ateister eller fritänkare tvingas också att frukta för sitt liv. ”Dessutom kan vi inte utesluta att talibanerna kommer att fortsatta sina hemskheter mot flickor och kvinnor”, varnade Grübel.

Hans tankar går till ”alla de många människor över hela världen, som på grund av sin tro får utstå förföljelse, tortyr och död”, sade CDU-politikerna med anledning av världsdagen. Det räcker dock inte med att ropa på ökad medvetenhet om den ”bedrövliga omfattningen av religiöst motiverad diskriminering och förföljelse. Vi måste också fortsatt kämpa för skyddet av dessa människor, som Tyskland, som europeisk union och som internationellt samfund.”

Här är det också viktigt att fortsätta att stödja samarbetet med religiösa aktörer och dialogen mellan och inom religionerna. ”Vi måste tillsammans besluta oss för att motsätta oss diskriminering och våld, här hemma och över hela världen”, sade Grübel.

Tre av fyra människor lever i ett land där rätten till religions- och åsiktsfrihet är inskränkt, vilket är en ökande trend. På många ställen utsätts religiösa minoriteter för systematisk diskriminering, repression, hatkampanjer, övervakning, tvångsarbete, anhållanden, tortyr och förföljelse ända till dödsstraff och mord. Förutom Afghanistan nämnde Grübel läget i Kina och i Nigeria, liksom de hotade ursprungsbefolkningarna i hela världen, vilka genom exempelvis avverkningen av regnskogarna berövas sin naturliga miljö för utövandet av sina religiösa traditioner.

Kathpress 2021-08-22

 

Detta är en nyhetstext.