Var Jesus gift?

PER BESKOW

Under de senaste åren har det gång på gång cirkulerat uppgifter i media om att man funnit nya uppgifter om Jesus. Det heter alltid att de slår ner som en bomb och att de förväntas ge världens kristna en svår chock och rubba deras tro. Från de senaste fem åren minns jag fyra sådana fall, och samtliga är nu helt bortglömda. Men nu är det dags för ännu ett.

Denna gång är det en artikel i det amerikanska Smithsonian Magazine som fångades upp av Daily Mail och nu också har gett upphov till en lång notis i Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen med flera. Det handlar om ett papyrusfragment från 300-talet där Jesus talar om ”min hustru” och där det också står om ”Maria” att hon skall bli hans lärjunge. Det finns bra foton av papyren, men texten är fragmentarisk och suddig. Den är på koptiska (sahidiska), och jag har själv kunnat läsa ut namnen Jesus och Maria, däremot inte det ord som skall betyda ”hustru”. I den långa artikeln i Smithsonian Magazine står det inte angivet vilket ord det rör sig om – det enda viktiga av alltsammans!

Själva artikeln ger prov på en journalistik som tar fasta på allt utom det väsentliga. Papyren hittades av professor Karen King vid Harvard, och vi får veta mycket om henne, och hennes upptäckt sägs vara av det mest sensationella slag. I dag berättar hon om fyndet i en video på Smithsonian Magazins hemsida men utan att något nytt tillkommer.

Nu är detta en vetenskaplig fråga, och om vi sorterar bort all romantik kring fyndet kan vi reducera den till följande: Det finns ett koptiskt papyrusfragment, där Jesus säger att någon Maria, sannolikt Maria Magdalena, skall bli hans lärjunge. Så långt överensstämmer det med utsagor i flera mer eller mindre gnostiska skrifter, särskilt i Mariaevangeliet (troligen från 100-talet) där Maria Magdalena intar en viktig roll som lärjunge och lärare. Detta är alltså ett redan känt motiv i den äldsta kristna litteraturen.

Om man i detta fragment har gått ett stycke längre och kallar Maria Magdalena för Jesu hustru gör detta inte något till eller ifrån. Vi vet varken hur gammal texten är eller vem som är dess författare, och ett lösryckt påstående av honom har ingen vikt om det inte finns mer källmaterial. Särskilt genom det stora skriftfyndet i Nag Hammadi (1945) har vi tillgång till en stor mängd huvudsakligen gnostiska texter med mycket växlande innehåll, och här skulle denna text passa in. Men detta slags litteratur ger sällan eller aldrig anledning till några historiska slutsatser.

Den viktiga frågan är då: vem är Karen King? Är hon en papyrolog som gjort ett oväntat fynd? Ingalunda, hon är välkänd som författare till boken The Gospel of Mary of Magdala: Jesus and the First Woman Apostle (2003), där hon ger en översättning av Mariaevangeliet med en inte alldeles okontroversiell kommentar. Hon hör till de feminister i USA som har velat stödja tanken på ett kvinnligt prästämbete med de gnostiska skrifterna som auktoritet. Det senaste fyndet ingår alltså i hennes projekt men imponerar knappast på andra än de som delar hennes grundsyn.

Nu får detta fynd en särskild aktualitet i ett sammanhang som inte alls är vetenskapligt. Det stämmer så bra med Dan Browns roman ”Da Vinci-koden”, där Jesus och Maria Magdalena får ett barn tillsammans. Brown fick denna idé från Baigent, Leigh och Lincoln, The Holy Blood and the Holy Grail, och det har nu blivit klarlagt att legenden om Maria Magdalena skapades av Henry Lincoln för att bättra på bokens tes om merovingernas heliga blod. Den är ren fiktion men många, särskilt i USA, tar den som dagsens sanning.

Vi har alltså ännu exempel på att idéer som ”ligger i tiden” kan ge upphov till fyndhistorier som för en tid fängslar medierna runtom i världen. Men de brukar som sagt ha kort livstid.

Per Beskow 2012-09-19

https://www.svd.se/nyheter/utrikes/papyrusbit-namner-jesus-fru_7511356.svd

https://www.dn.se/nyheter/varlden/papyrusbit-namner-jesus-fru

https://www.dagen.se/nyheter/nya-spekulationer-om-att-jesus-var-gift/

https://www.svt.se/nyheter/varlden/hon-har-forsta-skriften-dar-jesus-fru-namns

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

PER BESKOW

Under de senaste åren har det gång på gång cirkulerat uppgifter i media om att man funnit nya uppgifter om Jesus. Det heter alltid att de slår ner som en bomb och att de förväntas ge världens kristna en svår chock och rubba deras tro. Från de senaste fem åren minns jag fyra sådana fall, och samtliga är nu helt bortglömda. Men nu är det dags för ännu ett.

Denna gång är det en artikel i det amerikanska Smithsonian Magazine som fångades upp av Daily Mail och nu också har gett upphov till en lång notis i Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen med flera. Det handlar om ett papyrusfragment från 300-talet där Jesus talar om ”min hustru” och där det också står om ”Maria” att hon skall bli hans lärjunge. Det finns bra foton av papyren, men texten är fragmentarisk och suddig. Den är på koptiska (sahidiska), och jag har själv kunnat läsa ut namnen Jesus och Maria, däremot inte det ord som skall betyda ”hustru”. I den långa artikeln i Smithsonian Magazine står det inte angivet vilket ord det rör sig om – det enda viktiga av alltsammans!

Själva artikeln ger prov på en journalistik som tar fasta på allt utom det väsentliga. Papyren hittades av professor Karen King vid Harvard, och vi får veta mycket om henne, och hennes upptäckt sägs vara av det mest sensationella slag. I dag berättar hon om fyndet i en video på Smithsonian Magazins hemsida men utan att något nytt tillkommer.

Nu är detta en vetenskaplig fråga, och om vi sorterar bort all romantik kring fyndet kan vi reducera den till följande: Det finns ett koptiskt papyrusfragment, där Jesus säger att någon Maria, sannolikt Maria Magdalena, skall bli hans lärjunge. Så långt överensstämmer det med utsagor i flera mer eller mindre gnostiska skrifter, särskilt i Mariaevangeliet (troligen från 100-talet) där Maria Magdalena intar en viktig roll som lärjunge och lärare. Detta är alltså ett redan känt motiv i den äldsta kristna litteraturen.

Om man i detta fragment har gått ett stycke längre och kallar Maria Magdalena för Jesu hustru gör detta inte något till eller ifrån. Vi vet varken hur gammal texten är eller vem som är dess författare, och ett lösryckt påstående av honom har ingen vikt om det inte finns mer källmaterial. Särskilt genom det stora skriftfyndet i Nag Hammadi (1945) har vi tillgång till en stor mängd huvudsakligen gnostiska texter med mycket växlande innehåll, och här skulle denna text passa in. Men detta slags litteratur ger sällan eller aldrig anledning till några historiska slutsatser.

Den viktiga frågan är då: vem är Karen King? Är hon en papyrolog som gjort ett oväntat fynd? Ingalunda, hon är välkänd som författare till boken The Gospel of Mary of Magdala: Jesus and the First Woman Apostle (2003), där hon ger en översättning av Mariaevangeliet med en inte alldeles okontroversiell kommentar. Hon hör till de feminister i USA som har velat stödja tanken på ett kvinnligt prästämbete med de gnostiska skrifterna som auktoritet. Det senaste fyndet ingår alltså i hennes projekt men imponerar knappast på andra än de som delar hennes grundsyn.

Nu får detta fynd en särskild aktualitet i ett sammanhang som inte alls är vetenskapligt. Det stämmer så bra med Dan Browns roman ”Da Vinci-koden”, där Jesus och Maria Magdalena får ett barn tillsammans. Brown fick denna idé från Baigent, Leigh och Lincoln, The Holy Blood and the Holy Grail, och det har nu blivit klarlagt att legenden om Maria Magdalena skapades av Henry Lincoln för att bättra på bokens tes om merovingernas heliga blod. Den är ren fiktion men många, särskilt i USA, tar den som dagsens sanning.

Vi har alltså ännu exempel på att idéer som ”ligger i tiden” kan ge upphov till fyndhistorier som för en tid fängslar medierna runtom i världen. Men de brukar som sagt ha kort livstid.

Per Beskow 2012-09-19

https://www.svd.se/nyheter/utrikes/papyrusbit-namner-jesus-fru_7511356.svd

https://www.dn.se/nyheter/varlden/papyrusbit-namner-jesus-fru

https://www.dagen.se/nyheter/nya-spekulationer-om-att-jesus-var-gift/

https://www.svt.se/nyheter/varlden/hon-har-forsta-skriften-dar-jesus-fru-namns