Vatikanen offentliggör omgående reformer av äktenskapsannulleringar

Vaktikanens kvarnar brukar mala långsamt, men någon gång händer det att saker sker snabbt också i Vatikanen. I dag på måndagseftermiddagen kom plötsligt beskedet att Vatikanen i morgon, tisdag den 8 september, vid en presskonferens kommer att offentliggöra två nya dekret utfärdade av påven Franciskus angående annulleringsförfaranden – det vill säga ogiltigförklaringar – av äktenskap. Precis vad dekreten innehåller är ännu inte känt, men uppenbarligen rör det sig om nya bestämmelser som syftar till att förenkla och snabba på kyrkans förfaranden för ogiltigförklaringar av äktenskap.

De nya påvliga dekreten bygger på ett underlag som har tagits fram av en kommission som påven tillsatte i september förra året.

Red. 2015-09-07

För mer information läs här:

https://sv.radiovaticana.va/news/2015/09/07/reformer_i_%C3%A4ktenskapets_ogiltigf%C3%B6rklaringsprocess/1170132

https://ncronline.org/news/vatican/francis-create-reformed-annulment-process-tuesday