Effektivisering av annulleringsförfaranden

Vid en presskonferens kl. 12 i dag, tisdag den 8 september på den saliga jungfrun Marias födelsedagshögtid, offentliggjorde Vatikanen två nya dekret angående kyrkliga annulleringsförfaranden – det vill säga ogiltigförklaringar – av äktenskap. De båda dekreten behandlar katolsk kyrkorätt, närmare bestämt kyrkorättsliga frågor kring annullering av äktenskap. Sammanfattningsvis handlar dekreten om nya bestämmelser som syftar till att förenkla och effektivisera katolska kyrkans förfaranden vid ogiltigförklaringar av äktenskap.

I augusti förra året tillsatte påven Franciskus en kommission som skulle utreda de kyrkorättsliga förutsättningarna för att effektivisera annulleringsförfaranden [se inlägg på Signums hemsida här]. Det är alltså denna kommission som nu efter ett års arbete presenterat sina resultat för påven som beslutsunderlag för honom.  Ordförande i kommissionen är monsignore Pio Vito Pinto [bilden], dekanus i den romerska Rotan (äktenskapsdomstolen). Efter inledande ord av Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, gav monsignore Vito Pinto under presskonferensen en kyrkohistorisk översikt och pekade på det andliga och pastorala sammanhanget för annulleringar av äktenskap.

Texterna gäller kyrkorätten både i den latinska västkyrkan och de orientaliska katolska kyrkorna. Det ena dekretet bär namnet Mitis Iudex Dominus Iesus (Herren Jesus, den ödmjuke domaren) och finns på italienska här och latin här, och det andra heter Mitis et Misericors Iesus (Jesus, den ödmjuke och barmhärtige) och finns på italienska här och latin här.

I korta drag handlar åtgärderna i reformen om:

1) att det i framtiden ska vara tillräckligt med en enda kyrklig domare som bedömer ansökan om annullering – jämfört med dagens ordning där det krävs två olika tribunalers bedömning. Men i konfliktfall, det vill säga om kontrahenterna inte är nöjda med beslutet i första instans, finns möjligheten att appellera till en andra, högre instans för att få ärendet prövat en gång till. Det räcker i första instans alltså nu med en enda kyrkorättsligt kunnig domare som beslutsfattare. Den lokale biskopen ska antingen själv fungera som domare eller delegera den uppgiften till en annan person. Biskopen ska dock ha en generell översyn över alla ärenden, för att säkerställa att den nya ordningen sköts väl.

2) att tidsrymden för handläggning av ansökningar, förutom att det numera alltså är tillräckligt med bara en instans, kommer att effektiviseras och förkortas även på andra sätt. Dit hör att den dokumentation som krävs kommer att bli mindre omfattande och att utfrågningarna blir enklare och kortare. Tidigare har annulleringsprocesser kunnat dra ut på tiden länge, inte sällan flera år. Med de nya reglerna bör processerna kunna kortas ner till kanske bara ett par veckor.

Påven Franciskus beskriver de nya riktlinjerna som präglade av ”rättvisa, barmhärtighet och enkelhet”. Påven framhåller också att annulleringsprocesserna måste vara gratis för kontrahenterna. Han betonar dessutom att effektiviseringen av annulleringsförfaranden på intet sätt innebär att den teologiska normen om äktenskapets oupplöslighet åsidosätts. Det handlar inte om ett införande av ”katolska skilsmässor”.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 8 december i år.

Bakgrund

Den katolska kanoniska rätten beaktar vissa bestämda kriterier för att fastställa om det föreligger möjlighet att upplösa ett äktenskap. Till skillnad från en civilrättslig skilsmässoprocess måste man fastställa att äktenskapets karaktär av sakrament aldrig förelegat i det enskilda fallet. Bestämmelserna i den latinska västkyrkan finns upptagna i CIC (Corpus Iuris Canonici) kanon 1141–1155 och är tillgänglig på engelska på Vatikanens hemsida här och här.

Övriga medlemmar i kommissionen förutom ordföranden, monsignore Pio Vito Pinto [bilden], är:

– kardinal Francesco Coccopalmerio, ordförande i det romerska rådet för lagtexter;

– ärkebiskop och jesuitpater Luis Francisco Ladaria Ferrer, sekreterare i Troskongregationen;

– biskop Dmitri Salachas, apostolisk exark i den grekisk-katolska kyrkan [bilden till höger];

– monsignore Maurice Monier, Leo Xavier Michael Arokiara och Alejandro W. Bunge, auditörer i den romerska Rotan;

– franciskanpater Nikolaus Schöch, vice rättschef vid den apostoliska signaturens högsta tribunal;

– dominikanpater Konštanc Miroslaw Adam, rektor vid dominikanernas påvliga universitet, Angelicum;

– franciskanpater Jorge Horta Espinoza, dekanus vid juridiska fakulteten vid det påvliga universitetet Antonianum;

– samt professor Paolo Moneta, före detta professor i kanonisk rätt vid universitetet i Pisa.

Red. 2015-09-08

 

Mer information här:

CNN:  https://edition.cnn.com/2015/09/07/living/pope-francis-annulments-preview/

BBC:  https://www.bbc.com/news/world-europe-34185559

https://ncronline.org/news/vatican/francis-annulment-changes-stress-prompt-decisions-power-local-bishops

TT: https://www.vk.se/1523785/paven-forenklar-aktenskapsregel

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid en presskonferens kl. 12 i dag, tisdag den 8 september på den saliga jungfrun Marias födelsedagshögtid, offentliggjorde Vatikanen två nya dekret angående kyrkliga annulleringsförfaranden – det vill säga ogiltigförklaringar – av äktenskap. De båda dekreten behandlar katolsk kyrkorätt, närmare bestämt kyrkorättsliga frågor kring annullering av äktenskap. Sammanfattningsvis handlar dekreten om nya bestämmelser som syftar till att förenkla och effektivisera katolska kyrkans förfaranden vid ogiltigförklaringar av äktenskap.

I augusti förra året tillsatte påven Franciskus en kommission som skulle utreda de kyrkorättsliga förutsättningarna för att effektivisera annulleringsförfaranden [se inlägg på Signums hemsida här]. Det är alltså denna kommission som nu efter ett års arbete presenterat sina resultat för påven som beslutsunderlag för honom.  Ordförande i kommissionen är monsignore Pio Vito Pinto [bilden], dekanus i den romerska Rotan (äktenskapsdomstolen). Efter inledande ord av Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, gav monsignore Vito Pinto under presskonferensen en kyrkohistorisk översikt och pekade på det andliga och pastorala sammanhanget för annulleringar av äktenskap.

Texterna gäller kyrkorätten både i den latinska västkyrkan och de orientaliska katolska kyrkorna. Det ena dekretet bär namnet Mitis Iudex Dominus Iesus (Herren Jesus, den ödmjuke domaren) och finns på italienska här och latin här, och det andra heter Mitis et Misericors Iesus (Jesus, den ödmjuke och barmhärtige) och finns på italienska här och latin här.

I korta drag handlar åtgärderna i reformen om:

1) att det i framtiden ska vara tillräckligt med en enda kyrklig domare som bedömer ansökan om annullering – jämfört med dagens ordning där det krävs två olika tribunalers bedömning. Men i konfliktfall, det vill säga om kontrahenterna inte är nöjda med beslutet i första instans, finns möjligheten att appellera till en andra, högre instans för att få ärendet prövat en gång till. Det räcker i första instans alltså nu med en enda kyrkorättsligt kunnig domare som beslutsfattare. Den lokale biskopen ska antingen själv fungera som domare eller delegera den uppgiften till en annan person. Biskopen ska dock ha en generell översyn över alla ärenden, för att säkerställa att den nya ordningen sköts väl.

2) att tidsrymden för handläggning av ansökningar, förutom att det numera alltså är tillräckligt med bara en instans, kommer att effektiviseras och förkortas även på andra sätt. Dit hör att den dokumentation som krävs kommer att bli mindre omfattande och att utfrågningarna blir enklare och kortare. Tidigare har annulleringsprocesser kunnat dra ut på tiden länge, inte sällan flera år. Med de nya reglerna bör processerna kunna kortas ner till kanske bara ett par veckor.

Påven Franciskus beskriver de nya riktlinjerna som präglade av ”rättvisa, barmhärtighet och enkelhet”. Påven framhåller också att annulleringsprocesserna måste vara gratis för kontrahenterna. Han betonar dessutom att effektiviseringen av annulleringsförfaranden på intet sätt innebär att den teologiska normen om äktenskapets oupplöslighet åsidosätts. Det handlar inte om ett införande av ”katolska skilsmässor”.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 8 december i år.

Bakgrund

Den katolska kanoniska rätten beaktar vissa bestämda kriterier för att fastställa om det föreligger möjlighet att upplösa ett äktenskap. Till skillnad från en civilrättslig skilsmässoprocess måste man fastställa att äktenskapets karaktär av sakrament aldrig förelegat i det enskilda fallet. Bestämmelserna i den latinska västkyrkan finns upptagna i CIC (Corpus Iuris Canonici) kanon 1141–1155 och är tillgänglig på engelska på Vatikanens hemsida här och här.

Övriga medlemmar i kommissionen förutom ordföranden, monsignore Pio Vito Pinto [bilden], är:

– kardinal Francesco Coccopalmerio, ordförande i det romerska rådet för lagtexter;

– ärkebiskop och jesuitpater Luis Francisco Ladaria Ferrer, sekreterare i Troskongregationen;

– biskop Dmitri Salachas, apostolisk exark i den grekisk-katolska kyrkan [bilden till höger];

– monsignore Maurice Monier, Leo Xavier Michael Arokiara och Alejandro W. Bunge, auditörer i den romerska Rotan;

– franciskanpater Nikolaus Schöch, vice rättschef vid den apostoliska signaturens högsta tribunal;

– dominikanpater Konštanc Miroslaw Adam, rektor vid dominikanernas påvliga universitet, Angelicum;

– franciskanpater Jorge Horta Espinoza, dekanus vid juridiska fakulteten vid det påvliga universitetet Antonianum;

– samt professor Paolo Moneta, före detta professor i kanonisk rätt vid universitetet i Pisa.

Red. 2015-09-08

 

Mer information här:

CNN:  https://edition.cnn.com/2015/09/07/living/pope-francis-annulments-preview/

BBC:  https://www.bbc.com/news/world-europe-34185559

https://ncronline.org/news/vatican/francis-annulment-changes-stress-prompt-decisions-power-local-bishops

TT: https://www.vk.se/1523785/paven-forenklar-aktenskapsregel