Vatikanen sänder teckentolkat på YouTube

På påskdagen lanserade Vatikanen programmet ”Ingen utanför” (”No One Excluded”), som ett led i strävan efter att göra kyrkans informationskanaler mer tillgängliga för personer med olika typer av funktionshinder.

Det första synliga uttrycket är att Vatikanens YouTube-konto har två nya nyhetskanaler, en teckentolkad med italienskt teckenspråk och en med amerikanskt teckenspråk. De två kanalerna lanserades under påvens Urbi et Orbi den 4 april.

Under de närmaste månaderna kommer också att lanseras en mobilapp som ska hjälpa personer med olika typer av sensoriska funktionshinder att interagera med Vatikanens konton i sociala medier. I synnerhet personer med synsvårigheter och kommunikationssvårigheter är målgrupp.

Projektet är ett svar på påvens budskap i samband med den internationella dagen för personer med funktionshinder 2020, då han betonade behovet av anpassade och tillgängliga metoder för förmedling av och undervisning i tron, och att dessa är gratis så långt det är möjligt.

Flera av Vatikanens dikasterier och avdelningar har under de senaste åren uppmärksammat att personer med olika typer av funktionshinder tenderar att exkluderas på olika sätt, men bär samma värdighet som alla människor och behöver kunna delta i kyrkans liv.

Red. 2021-04-07

Källa:

Vatican launches sign language YouTube channel to build inclusivity (cruxnow.com)