Vatikanens färdplan för dialog med islam

Det finns en färdplan för dialog med islam och dess tre hållpunkter är fred, rättvisa och utbildning, uppgav biskop Miguel Ayuso Guixot, sekreterare vid Påvliga rådet för interreligiös dialog i Vatikanen, i en intervju med den engelskspråkiga nyhetstjänsten CNA i slutet av förra veckan.

Al_Azhar_Mosque_Interior_(2346945969)”På teologisk nivå finns skillnaderna kvar och de är ju kända. Men bortom dessa kan vi ändå skaka hand på att tillsammans bygga det gemensamma goda”, sade biskopen, och framhöll att det pågår en ”rik och diversifierad dialog med många muslimska institutioner”. Biskop Ayuso nämnde särskilt dialogen mellan Heliga stolen och Al-Azhar-moskén i Kairo, vilken, tillsammans med universitetet med samma namn, är sunni-islams mest prominenta institution. Biskop Ayuso besökte Al-Azhar i februari och träffade då den biträdande imamen Abbas Shuman. Storimamen el Tayeb kom sedan på besök hos påven Franciskus i Vatikanen i maj. Vid detta besök fördömde storimamen islamistiska attacker mot både kristna och muslimer. Därefter gjorde biskop Ayuso uppföljande besök vid Al-Azhar i både juli och oktober.

Syftet med dessa återkommande besök är att förbereda ett större möte i Rom för att högtidlighålla att dialogen har återupptagits efter några års uppehåll tidigare under 2000-talet, då Al-Azhar anklagade den förre påven Benedictus XVI för att ha lagt sig i inre egyptiska angelägenheter när han kritiserade attacker mot kristna. Detta möte planeras att äga rum i april 2017, även om inget officiellt datum har fastslagits.

”Dialogen med Al-Azhar just nu syftar till att organisera gemensamma initiativ för att främja freden”, sade biskop Ayuso. Detta är första hållpunkten i färdplanen för dialog. Där ingår också särskilda insatser för att ”revidera och förnya den religiösa diskursen inom både den muslimska och kristna gemenskapen” för att ”finna en ny berättelse som kan förhindra många av de mörka vägar som nyligen har tagits i religionens namn”.

Rättvisa är ”fredens tvillingsyster” och den andra hållpunkten i färdplanen. Här handlar det främst om att skapa goda villkor för ”relationer mellan religionerna” för att främja arbetet för vad biskopen beskriver som ett universellt mänskligt medborgarskap: ”Varje religiös person måste kunna känna medborgarskap i sitt eget land för att ta del av arbetet att bygga det gemensamma goda.” Därför ska Heliga stolen och Al-Azhar särskilt arbeta gemensamt för att främja religionsfriheten.

Den tredje hållpunkten på färdkartan är utbildning. Okunskap är ofta ”orsaken till mycket ondska”, enligt biskop Ayuso och här noterar företrädarna för olika religioner hur stor den religiösa okunskapen faktiskt är. Därför behövs insatser från religionernas sida för att tillhandahålla religionskunskap i lokalsamhällena. Denna behöver ”grundas i respekten för den andra personen”, framhöll biskopen särskilt.

Biskop Ayuso gav sin intervju mitt under ett symposium som ägde rum i Rom förra veckan med företrädare för flera olika världsreligioner under temat ”Barmhärtighet som universellt värde”, vid det påvliga universitetet Gregoriana. Påven Franciskus höll öppningstalet vid symposiet, i vilket han fördömde handlingar med våld, kidnappning och terrorism, i synnerhet i religionens namn. Biskop Ayuso underströk att försöken att tillhandahålla mötesplatser för att dela religiösa perspektiv på barmhärtighet syftar till att olika religiösa gemenskaper och traditioner bättre ska kunna ”samverka för att tjäna mänskligheten”.

Catholic News Agency, 2016-11-08