Viktigt kristet-muslimskt policydokument tioårsjubilerar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 13 oktober 2007 undertecknade 138 muslimska ledare ett dokument A Common Word between Us and You, som fastlår att kristna och muslimer delar två viktiga budord, nämligen kärleken till Gud och kärleken till nästan, och måste därför tillsammans gemensamt arbeta för fred.

I dag, tio år senare, fortsätter dess inflytande genom olika projekt och i relationer som uppkommit, men experter på relationerna mellan muslimer och kristna anser att många människor fortfarande måste höra dess budskap.

”När katoliker i USA hör talas om islam och muslimer får de inte höra något om hjärtat och själen i dess tradition”, säger Scott Alexander, ledare för det katolsk-islamiska studieprogrammet vid Catholic Theological Union. ”De får bara höra om olika händelser som berör konflikter eller om ISIS legat bakom något slags terroristattack.”

A Common Word erbjuder människor en möjlighet att upptäcka att muslimer hela tiden är aktiva på lokal och global nivå för mänsklighetens bästa”, sade Alexander vidare. ”En liten minoritets illdåd får så mycket mera publicitet att människor får en förvrängd bild av islam och muslimer.”

Innan A Common Word offentliggjordes skärpte påven Benedictus XVI de interreligiösa spänningarna i ett tal vid universitetet i Regensburg 2006, genom att citera en bysantinsk kejsare på 1300-talet, som sagt att Muhammad bara hade bidragit med sådant som var ”ont och omänskligt”, såsom att sprida sin tro med våld.

Fastän påven inte hade yttrat sig gillande om kejsarens ord, vållade hans uttalande vrede bland muslimer världen över. Amir Hussain, professor i teologi vid Loyola Marymount University, säger att uttalandet gett incitament åt tillkomsten av A Common Word.

Författarna till A Common Word kunde ha beskrivit hur stötande och sårande påvens ord var, sade Hussain, men i stället valde de en positiv attityd och skrev om förbindelserna mellan muslimer och kristna.

”Muslimer är lika dåliga som kristna i att inte komma överens”, sade fader Elias Mallon från Catholic Near East Welfare Association. ”Det finns alla lags muslimer, som i bästa fall ignorerar varandra och i värsta fall ligger i konflikt med varandra. Men nästan alla var bland dem som skrev under dokumentet.” Hussain höll med: ”Jag hade svårt att föreställa mig att alla 138 kunde vistas i samma rum, varför det i så måtto är en märklig bedrift.”

Undertecknarna vände sig till betydande kristna ledare, inklusive Benedictus, ortodoxa patriarker och ledare för de viktigaste protestantiska kyrkorna. Även om det inte offentliggjorts ett gemensamt svar kan man på websiten för A Common Word se en lista på 71 olika kristna ledare och forskare som kommenterat dokumentet. Det har också lett till ett antal viktiga personliga och institutionella relationer. […]

”Påven Franciskus har tagit ledningen när det gäller att reparera relationerna mellan islam och kristendomen”, säger Jordan Denari Duffner, som leder ett forskningsprojekt om islamofobi vid Georgetown University.

National Catholic Reporter 2017-10-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 13 oktober 2007 undertecknade 138 muslimska ledare ett dokument A Common Word between Us and You, som fastlår att kristna och muslimer delar två viktiga budord, nämligen kärleken till Gud och kärleken till nästan, och måste därför tillsammans gemensamt arbeta för fred.

I dag, tio år senare, fortsätter dess inflytande genom olika projekt och i relationer som uppkommit, men experter på relationerna mellan muslimer och kristna anser att många människor fortfarande måste höra dess budskap.

”När katoliker i USA hör talas om islam och muslimer får de inte höra något om hjärtat och själen i dess tradition”, säger Scott Alexander, ledare för det katolsk-islamiska studieprogrammet vid Catholic Theological Union. ”De får bara höra om olika händelser som berör konflikter eller om ISIS legat bakom något slags terroristattack.”

A Common Word erbjuder människor en möjlighet att upptäcka att muslimer hela tiden är aktiva på lokal och global nivå för mänsklighetens bästa”, sade Alexander vidare. ”En liten minoritets illdåd får så mycket mera publicitet att människor får en förvrängd bild av islam och muslimer.”

Innan A Common Word offentliggjordes skärpte påven Benedictus XVI de interreligiösa spänningarna i ett tal vid universitetet i Regensburg 2006, genom att citera en bysantinsk kejsare på 1300-talet, som sagt att Muhammad bara hade bidragit med sådant som var ”ont och omänskligt”, såsom att sprida sin tro med våld.

Fastän påven inte hade yttrat sig gillande om kejsarens ord, vållade hans uttalande vrede bland muslimer världen över. Amir Hussain, professor i teologi vid Loyola Marymount University, säger att uttalandet gett incitament åt tillkomsten av A Common Word.

Författarna till A Common Word kunde ha beskrivit hur stötande och sårande påvens ord var, sade Hussain, men i stället valde de en positiv attityd och skrev om förbindelserna mellan muslimer och kristna.

”Muslimer är lika dåliga som kristna i att inte komma överens”, sade fader Elias Mallon från Catholic Near East Welfare Association. ”Det finns alla lags muslimer, som i bästa fall ignorerar varandra och i värsta fall ligger i konflikt med varandra. Men nästan alla var bland dem som skrev under dokumentet.” Hussain höll med: ”Jag hade svårt att föreställa mig att alla 138 kunde vistas i samma rum, varför det i så måtto är en märklig bedrift.”

Undertecknarna vände sig till betydande kristna ledare, inklusive Benedictus, ortodoxa patriarker och ledare för de viktigaste protestantiska kyrkorna. Även om det inte offentliggjorts ett gemensamt svar kan man på websiten för A Common Word se en lista på 71 olika kristna ledare och forskare som kommenterat dokumentet. Det har också lett till ett antal viktiga personliga och institutionella relationer. […]

”Påven Franciskus har tagit ledningen när det gäller att reparera relationerna mellan islam och kristendomen”, säger Jordan Denari Duffner, som leder ett forskningsprojekt om islamofobi vid Georgetown University.

National Catholic Reporter 2017-10-13