Påven kallar till biskopssynod 2019 om Sydamerika

På söndagen meddelade påven Franciskus sitt beslut att kalla in en speciell session av biskopssynoden som ska äga rum i oktober 2019 om situationen för evangelisationen i Pan-Amazon-regionen i Sydamerika. ”Jag har beslutat att kalla in en speciell session av biskopssynoden efter att ha hört önskemålen från vissa biskopskonferenser i Latinamerika och från olika själasörjare och troende från andra delar av världen”, kommenterade påven själv beslutet.

Syftet med mötet är att ”identifiera nya vägar för evangelisation” bland befolkningen i regionen som utgörs av länderna Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Franska Guyana, Guyana, Peru, Venezuela och Surinam. I särskilt fokus står ”urbefolkningen, som ofta glöms bort”, fortsatte påven. Sessionen ska också särskilt uppmärksamma ”krisen för Amazonas skogar, en lunga för hela planeten”.

Påvens tillkännagivande gjordes på S:t Petersplatsen i Vatikanen på söndagen, just före Angelusbönen och direkt efter en stor mässa där påven hade kanoniserat 35 nya helgon, av vilka de flesta kommer från Sydamerika. ”De nya helgonen kommer att be för denna viktiga kyrkliga händelse så att alla människor på jorden, i respekt för skapelsens skönhet, kan prisa Gud, universums Herre, och upplysta av honom kan vandra hans vägar för rättvisa och fred”, fastslog Franciskus.

Med syftet att utgöra ett rådgivande organ till påven inrättades biskopssynoden av påven Paulus VI 1965 som ett sätt att ”stärka påvens gemenskap” med de övriga biskoparna och att ”etablera allt närmare band” mellan dem. Synoden består av en grupp biskopar från hela världen vilka normalt möts vart tredje år för att ”främja en större enhet mellan den romerske påven och biskoparna, för att bistå den romerske påven med råd […] och att överväga frågor som avser kyrkans arbete i världen”, enligt kyrkolagen.

Synoden kan mötas för ordinarie generalförsamlingar om frågor som har betydelse för kyrkan i allmänhet, vilka hålls med jämna mellanrum, eller för speciella sessioner som fokuserar på ett specifikt geografiskt område av kyrkan. Extraordinarie generalförsamlingar kan också inkallas för särskilt angelägna ärenden. Den senaste speciella sessionen av biskopssynoden hölls 2010 om situationen i Mellanöstern. Den 50:e ordinarie generalförsamlingen av biskopssynoden ska äga rum i Rom i oktober 2018 och diskutera ”unga människor, tron och urskiljningen av kallelser”.

Catholic News Agency, 2017-10-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På söndagen meddelade påven Franciskus sitt beslut att kalla in en speciell session av biskopssynoden som ska äga rum i oktober 2019 om situationen för evangelisationen i Pan-Amazon-regionen i Sydamerika. ”Jag har beslutat att kalla in en speciell session av biskopssynoden efter att ha hört önskemålen från vissa biskopskonferenser i Latinamerika och från olika själasörjare och troende från andra delar av världen”, kommenterade påven själv beslutet.

Syftet med mötet är att ”identifiera nya vägar för evangelisation” bland befolkningen i regionen som utgörs av länderna Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Franska Guyana, Guyana, Peru, Venezuela och Surinam. I särskilt fokus står ”urbefolkningen, som ofta glöms bort”, fortsatte påven. Sessionen ska också särskilt uppmärksamma ”krisen för Amazonas skogar, en lunga för hela planeten”.

Påvens tillkännagivande gjordes på S:t Petersplatsen i Vatikanen på söndagen, just före Angelusbönen och direkt efter en stor mässa där påven hade kanoniserat 35 nya helgon, av vilka de flesta kommer från Sydamerika. ”De nya helgonen kommer att be för denna viktiga kyrkliga händelse så att alla människor på jorden, i respekt för skapelsens skönhet, kan prisa Gud, universums Herre, och upplysta av honom kan vandra hans vägar för rättvisa och fred”, fastslog Franciskus.

Med syftet att utgöra ett rådgivande organ till påven inrättades biskopssynoden av påven Paulus VI 1965 som ett sätt att ”stärka påvens gemenskap” med de övriga biskoparna och att ”etablera allt närmare band” mellan dem. Synoden består av en grupp biskopar från hela världen vilka normalt möts vart tredje år för att ”främja en större enhet mellan den romerske påven och biskoparna, för att bistå den romerske påven med råd […] och att överväga frågor som avser kyrkans arbete i världen”, enligt kyrkolagen.

Synoden kan mötas för ordinarie generalförsamlingar om frågor som har betydelse för kyrkan i allmänhet, vilka hålls med jämna mellanrum, eller för speciella sessioner som fokuserar på ett specifikt geografiskt område av kyrkan. Extraordinarie generalförsamlingar kan också inkallas för särskilt angelägna ärenden. Den senaste speciella sessionen av biskopssynoden hölls 2010 om situationen i Mellanöstern. Den 50:e ordinarie generalförsamlingen av biskopssynoden ska äga rum i Rom i oktober 2018 och diskutera ”unga människor, tron och urskiljningen av kallelser”.

Catholic News Agency, 2017-10-05