Ytterligare steg mot statskyrkosystemets avskaffande

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

År 2000 skiljdes staten från Svenska kyrkan och statens sekularisering påbörjades på allvar. Flera band mellan staten och Svenska kyrkan finns dock fortfarande kvar, däribland folkbokföringens och begravningsväsendets organisering. I ett pressmeddelande från Finansdepartementet meddelas nu emellertid att regeringen i en omfattande remiss till Lagrådet föreslår att folkbokföringen ska ske med kommunerna som indelningsgrund och inte via Svenska kyrkans församlingar. Eftersom staten inte längre har något inflytande över hur Svenska kyrkans församlingar inrättas, är det inte längre rimligt att den statliga folkbokföringen är beroende av en kyrkas organisering av sina medlemmar, även om dessa för närvarande utgör 67 procent av den svenska befolkningen.

Tidigare har forskare i historiska och demografiska vetenskaper protesterat mot förändringarna i församlingsindelningar och folkbokföring. Regeringen föreslår därför att varje individ utöver sin kommunala folkbokföringsregistrering skall noteras på ett ’distrikt’, som motsvarar Svenska kyrkans församlingsindelning från 1999. På så sätt behålls möjligheten att även fortsättningsvis göra longitudinella studier med kontinuitet tillbaka till 1600-talet och i vissa fall till medeltiden.

Regeringen föreslår vidare att en för hela landet enhetlig begravningsavgift skall införas. Svenska kyrkan behåller dock sitt huvudmannaskap för begravningsväsendet (förutom i Stockholms och Tranås kommuner).

Rom byggdes inte på en dag, så ej heller den sekulära svenska staten, men arbetet fortgår oförtrutet.

Red. Signum 2013-02-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

År 2000 skiljdes staten från Svenska kyrkan och statens sekularisering påbörjades på allvar. Flera band mellan staten och Svenska kyrkan finns dock fortfarande kvar, däribland folkbokföringens och begravningsväsendets organisering. I ett pressmeddelande från Finansdepartementet meddelas nu emellertid att regeringen i en omfattande remiss till Lagrådet föreslår att folkbokföringen ska ske med kommunerna som indelningsgrund och inte via Svenska kyrkans församlingar. Eftersom staten inte längre har något inflytande över hur Svenska kyrkans församlingar inrättas, är det inte längre rimligt att den statliga folkbokföringen är beroende av en kyrkas organisering av sina medlemmar, även om dessa för närvarande utgör 67 procent av den svenska befolkningen.

Tidigare har forskare i historiska och demografiska vetenskaper protesterat mot förändringarna i församlingsindelningar och folkbokföring. Regeringen föreslår därför att varje individ utöver sin kommunala folkbokföringsregistrering skall noteras på ett ’distrikt’, som motsvarar Svenska kyrkans församlingsindelning från 1999. På så sätt behålls möjligheten att även fortsättningsvis göra longitudinella studier med kontinuitet tillbaka till 1600-talet och i vissa fall till medeltiden.

Regeringen föreslår vidare att en för hela landet enhetlig begravningsavgift skall införas. Svenska kyrkan behåller dock sitt huvudmannaskap för begravningsväsendet (förutom i Stockholms och Tranås kommuner).

Rom byggdes inte på en dag, så ej heller den sekulära svenska staten, men arbetet fortgår oförtrutet.

Red. Signum 2013-02-24