Amazonassynoden viktig även för kyrkorna i norr

Den till hösten planerade Amazonassynoden med påven Franciskus skall enligt önskemål från de lokala kyrkorna på norra halvklotet också spela en viktig roll för debatten i Europa. Skyddet av Amazonbäckenet ”är en överlevnadsfråga för hela världen” och Tyskland sade hjälpbiskopen i Erfurt, Reinhard Hauke, på måndagen i Bonn efter ett avslutat besök i Ecuador.

Huvudstaden Quito är säte för det pan-amazoniska kyrkliga nätverket REPAM (Red Eclesial PanAmazonia), som gör insatser för mänskliga rättigheter i regionen. Hauke är ställföreträdande ordförande för biskopskonferensen Adveniat-Kommission. De tyska katolikernas hjälporganisation för Latinamerika är medlem i REPAM.

”Det är inte enbart en ekologisk fråga, utan gäller skyddet för de mer än 400 naturfolk som lever där”, underströk biskop Hauke med hänsyftning på synoden som skall äga rum i Rom i oktober. Här handlar det inte om folklore, utan om att bevara dessa folkgruppers kunskaper och andlighet.

Den biskopliga kommissionen Adveniat har under en vecka rest runt i Ecuador och noga informerat sig om situationen i Amazonasområdet, varvid man besökt bosättningar och olika Adveniatprojekt.

Ytterligare ett tema var situationen för flyktingarna från Venezuela. Mer än en halv miljon människor från det krisdrabbade Venezuela befinner sig för tillfället i Ecuador. Landet har 16,7 miljoner invånare. Kyrkliga inrättningar och ordnar har tagit hand om många flyktingar och Adveniat understödjer flyktingprojekt i exempelvis Quito.

Kathpress 2019-02-04