Påven i ett sårat land

På sin första dag i Chile tog påven Franciskus upp de övergrepp som katolska präster gjort sig skyldiga till och urbefolkningarnas situation. Han vet att kyrkans trovärdighet står på spel.

Även Chile har upplevt sitt 11 september. Den dagen angrep bombplan från det egna flygvapnet presidentpalatset. Salvador Allende, det störtade statsöverhuvudet, tog sitt liv i den brinnande byggnaden. Det som följde var diktaturen under general Augusto Pinochet. Nu är det nästan 45 år sedan, men traumat sitter djupt i det nationella medvetandet, kanske djupare än övergången till demokrati 1989.

På denna historietyngda plats talar påven. La Moneda i Santiago, som 1805 grundlades som kolonialt myntverk, fram till 1818 då det blev säte för presidenten i det nyutropade självständiga Chile – en symbolisk plats för det som garanterar fördelarna med ett samhälles ekonomi och politik. Och det som mitt på dagen blev sönderbombat av ett par stridsflygplan.

Franciskus tar tillfället i akt att för den avgående presidenten Michell Bachelet och den tillträdande statschefen Sebastián Piñera förklara vad som enligt hans uppfattning säkrar den sociala sammanhållningen: förmågan att lyssna. Därmed tar han också i sitt första tal upp två mest känslomässiga kontroverserna i landet och i kyrkan: ursprungsbefolkningarnas rättigheter och sexuella övergrepp.

”Smärta och skam” säger påven beträffande beteendet mot minderåriga. Han talar om ”oersättliga skador som barnen tillfogats av kyrkans präster”. Han stöttar biskoparna i deras bön om förlåtelse och i deras hjälp till offren. Enligt hans uppfattning har de uppenbarligen reagerat adekvat på krisen. Han går inte in på ett omstritt personalärende, som berör honom själv.

I januari 2015 utnämnde Franciskus den besvärlige militärbiskopen Juan Barros till ny överherde för Osorno, ett stift med endast ett 20-tal präster i djupaste södern. Barro är en av prästen Fernando Karadimas prästkandidater. Karadima dömdes 2011 för övergrepp. Många anklagar Barros för att ha känt till Karadimas brott men tigit. Det har dock inte bevisats.

I oktober 2015 sade Franciskus under en spontan ordväxling med Barros-kritiker i anslutning till en allmän audiens i Rom att stiftet skulle lida ”av dumhet”. En videoinspelning hamnade på nätet. Därefter har debatten också kommit att handla om påvens anseende. Andelen som betecknar den kyrkliga institutionen som trovärdig sjönk efter detta till 36 procent.

Inte minst den tilltagande sekulariseringen – 38 procent betecknar sig om religionslösa – visar att det chilenska samhället genomgår en förvandling. Lika hög som den genomsnittliga per capita-inkomsten är, lika brant är skillnaden mellan fattig och rik.

Franciskus lät under tisdagen i presidentpalatset bli att nämna de strider som den den katolska kyrkan förlorat, mot exempelvis abort och samkönade partnerskap. Han talade desto mer för pluralism och en förutsättningslös syn på det gemensamma goda. Till den gamla och den nya regeringen riktade han uppmaningar att bry sig mer om arbetslösa, migranter, och om utbildningsmöjligeter för de unga. Många fruktar att den socialpolitik som inte varit särskilt stark under Bachelet ska drabbas av ytterligare nedskärningar under företagsledaren Pinera.

Men påven betonade också under sin första besöksdag ursprungsbefolkningarnas rättigheter och kultur. Även detta är en het potatis: framför allt mapucherna, som Franciskus kommer att besöka under onsdagen, hamnar ständigt på förstasidorna genom sina våldsamma aktioner i kampen för rätten till sitt land och sin kultur. Strax efter påvens ankomst brann två kapell i den oroliga provinsen Araukanien.

Franciskus sade till politikerna att lära sig av ”ursprungsbefolkningarna vishet … att det inte finns någon utveckling för ett folk som vänder ryggen åt jorden”. Av ursprungsbefolkningarna hoppas han att Chile ska få impulser som motsätter sig en ”rent konsumistisk livsyn”. Detta fick han applåder för, liksom när han tidigare hade bett om förlåtelse för övergreppen. Även människorna som väntade på en mässa med påven i O’Higgins-parken, och som kunde höra talet i presidentpalatset, applåderade länge.

Kort därefter, under gudstjänsten, hade Franciskus två tydliga, andliga råd, som också är tillämpliga på spänningarna i Chile: att inte blunda för andras lidande och en lika svår uppmaning: Saliga de som inte sår split.

Burkhard Jürgens/Kathpress 2018-01-16