Påven till de tyska kyrkorna: Förtröttas inte i ekumeniken!

Påven Franciskus uppmanade under måndagen kyrkorna i Tyskland att inte förtröttas i ekumeniken. Ledande företrädare för två största kyrkorna bjöd vid den stora ekumeniska audiensen i Vatikanen gemensamt in Franciskus att komma till Tyskland. Ordföranden för den tyska biskopskonferensen, kardinal Reinhard Marx och ordföranden för rådet de evangeliska kyrkorna i Tyskland, biskop Heinrich Bedford-Strom åtföljdes av en högt uppsatt EKD-delegation.

Det gemensamma reformationsminnet ger en möjlighet ”att ta ytterligare ett steg framåt”, sade påven i sitt anförande. Han krävde en ”intensifiering av den teologiska dialogen” för att övervinna de kvarvarande skillnaderna i trosläran och etiken.

”Sansade måste vi i ständig bön anstränga oss av all krafter för att övervinna de kvarvarande hindren”, sade Franciskus. I synnerhet inom konfessionsblandade äktenskap är smärtan över åtskillnaden mellan katoliker och protestanter stor. Påven uppmanade samtidigt till ett förstärkt praktiskt samarbete i miljö- och biståndsfrågor mellan EKD och den tyska biskopskonferensen.

Franciskus sade uppskattande om den ekumeniska dialogen mellan protestanter och katoliker i Tyskland att den är en ”framgångsrik väg för ett syskonlikt sätt att umgås”. Han uppmanade båda sidor till att modigt och beslutsamt gå vidare på denna väg. ”Vi har samma dop: vi måste gå tillsammans, utan att förtröttas.” Audiensen varade i cirka 45 minuter.

Franciskus sade vidare att han är tacksam för att protestanter och katoliker i Tyskland kommer att hålla en betydelsefull botandakt med anledning av reformationsminnet den 11 mars i Hildesheim. Han uttryckte sin förhoppning om att den ekumeniska gudstjänsten liksom även andra initiativ från EKD och den tyska biskopskonferensen ska kunna ge impulser till att gå ännu snabbare fram. Franciskus höll sitt anförande på italienska.

Till medieföreträdare sade Marx och Bedford-Strohm i anslutning till detta att de gladde sig över det personliga stödet från Franciskus ”till ekumenikens väg i vårt land. Det är även en stor uppmuntran för flera miljoner kristna som är nära knutna till den gemensamma flyktinghjälpen och till det ekumeniska samtalets kretsar”. Marx förklarade att den gemensamma inbjudan till påven att besöka Tyskland ”också är ett tecken på vår ekumeniska väg”.

Kathpress 2017-02-06