Betydelsen av påvens tal inför de latinamerikanska biskoparna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA publicerade häromdagen en analys av den universella betydelsen av påven Franciskus tal inför de latinamerikanska katolska biskoparna i samband med hans pågående besök i Colombia. CNA:s bedömare kallar talet för hans förmodligen viktigaste under Colombiabesöket. Signum har tidigare i veckan, i bevakningen av påvens besök, rapporterat om talet här. Där underströk påven, menar CNA, inte bara sin vision för den Katolska kyrkan i Latinamerika specifikt utan också sina nyckelprioriteringar för den universella kyrkan.

Påven Franciskus, själv från Latinamerika, hyllade i talet organisationen CELAM, det vill säga samarbetsorganet för Latinamerikas och Karibiens alla 22 katolska biskopskonferenser som bildades på initiativ av påven Pius XII 1955, för dess betydelse för kyrkans pastorala och sociala verksamhet på kontinenten men också som förebild för internationella samarbeten inom kyrkan för att främja kollegialiteten mellan biskoparna och deras lokalkyrkor. Något som var en viktig fråga för Andra Vatikankonciliet. Vid 2007 års generalförsamling för CELAM i Aparecida i Brasilien var påven själv, då som kardinal Bergoglio från Argentina, med och författade slutdokumentet. Till dess ”missionariska anda” återkom han i sitt tal i Colombia där han kallade det för ”en skatt som fortfarande behöver bli fullt upptäckt”.

Betoningarna ligger på folklig fromhet, behovet av att finna det som i världens realiteter kan utgöra allierade för kyrkans mission men också vikten att möta utmaningarna från kulturella trender som hotar familjen, miljön och solidariteten, behovet av att uppgradera kvinnans roll, vikten att hjälpa människor på flykt och ett bättre nyttjande av kyrkans mångfald av spiritualiteter i hennes evangelisation. Med grund i dokumentet sade påven inför de latinamerikanska biskoparna i Colombia att deras lokalkyrkor är utmärkta exempel på hur mångfaldens ”rikedom slagit rot” och att regionen utmärks av tecken på hopp, inte minst genom tron hos de unga och hos kvinnorna som ”tålmodigt fortsätter att tända trons flamma”.

Nyhetstjänstens CNA:s analys är att även om påven inte avstår från att beröra dessa nämnda teman, med grund i Aparecida-dokumentet, när han talar i andra fora och delar av världen, så är det uppenbart att han känner sig mer hemma bland de latinamerikanska kyrkoledarna eftersom han så väl förstår deras vardag. Arbetet inom CELAM har spelat en stor roll för Franciskus egen formering som påve och hans sätt att tala med dess företrädare säger att det fortsätter att spela en roll för hans pontifikat och sätt att se på hela kyrkan i världen. När han till exempel manar kontinentens kyrkor till mer av ”passion” i sitt sätt att vara och därmed föra ut evangeliet, blir det en fingervisning om vad han vill att den universella kyrkan också ska göra och vara. För den som vill ”hålla sig underrättad om hans vision för världskyrkan” är påvens möten med CELAM, som nu i Colombia, en särskilt god utgångspunkt, avslutar CNA sin analys.

Catholic News Agency, 2017-09-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA publicerade häromdagen en analys av den universella betydelsen av påven Franciskus tal inför de latinamerikanska katolska biskoparna i samband med hans pågående besök i Colombia. CNA:s bedömare kallar talet för hans förmodligen viktigaste under Colombiabesöket. Signum har tidigare i veckan, i bevakningen av påvens besök, rapporterat om talet här. Där underströk påven, menar CNA, inte bara sin vision för den Katolska kyrkan i Latinamerika specifikt utan också sina nyckelprioriteringar för den universella kyrkan.

Påven Franciskus, själv från Latinamerika, hyllade i talet organisationen CELAM, det vill säga samarbetsorganet för Latinamerikas och Karibiens alla 22 katolska biskopskonferenser som bildades på initiativ av påven Pius XII 1955, för dess betydelse för kyrkans pastorala och sociala verksamhet på kontinenten men också som förebild för internationella samarbeten inom kyrkan för att främja kollegialiteten mellan biskoparna och deras lokalkyrkor. Något som var en viktig fråga för Andra Vatikankonciliet. Vid 2007 års generalförsamling för CELAM i Aparecida i Brasilien var påven själv, då som kardinal Bergoglio från Argentina, med och författade slutdokumentet. Till dess ”missionariska anda” återkom han i sitt tal i Colombia där han kallade det för ”en skatt som fortfarande behöver bli fullt upptäckt”.

Betoningarna ligger på folklig fromhet, behovet av att finna det som i världens realiteter kan utgöra allierade för kyrkans mission men också vikten att möta utmaningarna från kulturella trender som hotar familjen, miljön och solidariteten, behovet av att uppgradera kvinnans roll, vikten att hjälpa människor på flykt och ett bättre nyttjande av kyrkans mångfald av spiritualiteter i hennes evangelisation. Med grund i dokumentet sade påven inför de latinamerikanska biskoparna i Colombia att deras lokalkyrkor är utmärkta exempel på hur mångfaldens ”rikedom slagit rot” och att regionen utmärks av tecken på hopp, inte minst genom tron hos de unga och hos kvinnorna som ”tålmodigt fortsätter att tända trons flamma”.

Nyhetstjänstens CNA:s analys är att även om påven inte avstår från att beröra dessa nämnda teman, med grund i Aparecida-dokumentet, när han talar i andra fora och delar av världen, så är det uppenbart att han känner sig mer hemma bland de latinamerikanska kyrkoledarna eftersom han så väl förstår deras vardag. Arbetet inom CELAM har spelat en stor roll för Franciskus egen formering som påve och hans sätt att tala med dess företrädare säger att det fortsätter att spela en roll för hans pontifikat och sätt att se på hela kyrkan i världen. När han till exempel manar kontinentens kyrkor till mer av ”passion” i sitt sätt att vara och därmed föra ut evangeliet, blir det en fingervisning om vad han vill att den universella kyrkan också ska göra och vara. För den som vill ”hålla sig underrättad om hans vision för världskyrkan” är påvens möten med CELAM, som nu i Colombia, en särskilt god utgångspunkt, avslutar CNA sin analys.

Catholic News Agency, 2017-09-07