Mårten Björk

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MÅRTEN BJÖRK När den amerikanske datavetaren John McCarthy myntade begreppet artificiell intelligens 1956 definierade han intelligens såsom djurs och maskiners förmåga att nå ett mål i världen. Intelligens reducerades...